Rekrutacja do przedszkoli, "zerówek" i klas pierwszych. Wnioski składamy do środy

Do środy, 15 marca, do godz. 16.00 możliwa jest rekrutacja internetowa do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dostępne są na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej.
06.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwie dziewczynki siedzą przy stole, bawią się w wycinanki
Termin zapisywania dzieci do przedszkoli, "zerówek" i pierwszych klas szkół podstawowych mija 15 marca o godz. 16.00
fot. Debbie Courson Smith / Pixabay

W obecnej rekrutacji do przedszkoli mogą wziąć udział dzieci z roczników 2017-2020. Należy tego dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. 

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu. W tym przypadku rodzicie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z tą do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach zapewniają takie warunki, jak te w przedszkolu, czyli całodzienne wyżywienie, 10-godzinną bezpłatną opiekę, a także opiekę podczas ferii zimowych i letnich w ramach organizowanego dyżuru.

Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2016) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2017) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu obowiązuje procedura rekrutacyjna za pomocą formularza internetowego. Wówczas można wskazać maksymalnie trzy szkoły spoza obwodu, a wydrukowany wniosek zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata.

 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór