• Start
 • Wiadomości
 • Plac z zielenią, który ma integrować. Propozycja zmian w rejonie Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej

Plac z zielenią, który ma integrować. Propozycja zmian w rejonie Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej

Rejon Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej w dzielnicy Jasień jest punktem krzyżowania się ważnych tras pieszych między osiedlami, obecnie pełni rolę terenu rekreacyjnego. Mógłby się stać miejscem integracji, gdzie organizowane byłyby festyny, mieszkańcy mieliby też dostęp do różnych usług. Biuro Rozwoju Gdańska przedstawia propozycje zmian w programie Gdańskie Przestrzenie Lokalne.
25.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z Zielonego Stawu
Widok z Zielonego Stawu
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 25 marca 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej w dzielnicy Jasień.

Centralną częścią jest obszar wokół Zielonego Stawu, który we fragmencie został zagospodarowany ze środków Budżetu Obywatelskiego, w części południowej i północnej jest niezagospodarowany. 

- Teren położony jest pomiędzy istniejącymi osiedlami mieszkaniowymi charakteryzującymi się brakiem oferty usługowej i brakiem przestrzeni wspólnych dla mieszkańców. Dlatego głównym potencjałem tego miejsca jest możliwość wykreowania centrum osiedlowego z różnorodną ofertą usług wraz z przestrzenią lokalną integrującą mieszkańców - zaznacza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Obecność stawu, naturalnych podmokłości i roślinności wodnej podkreśla i wzmacnia kolejny ważny potencjał, czyli możliwość urządzenia wartościowych przyrodniczo i atrakcyjnych zielonych terenów ogólnodostępnych.

Mieszkańcy dzielnicy Jasień w ankiecie internetowej rejon Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej wskazali jako miejsce dla nich ważne. Oczekiwane zmiany miałyby dotyczyć integracji (organizowania osiedlowych festynów), rekreacji i wypoczynku, dostępu do różnorodnych usług, w tym społecznych.

- Mieszkańcy podkreślali rolę i wartość Zielonego Stawu, który stanowi centralny punkt całości zagospodarowania - dodaje dyrektor Damszel-Turek.

Jakie zmiany wprowadzono w opracowaniu? 

- Aby odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców w koncepcji wprowadziliśmy strefowanie funkcji i sposobu zagospodarowania: od południa lokalizując publiczny plac otoczony usługami w parterach i powiązany z głównym wejściem do osiedla od strony planowanych przystanków autobusowych. Wokół Zielonego Stawu zlokalizowano park, zintegrowany z funkcjami społecznymi: żłobkami i domem sąsiedzkim w części północnej - mówi Anna Fikus-Wójcik, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. 

 

Szkice koncepcyjne potencjalnego zagospodarowania przestrzeli lokalnej w rejonie zielonego stawu. 1a - plac, 1b - strefa wejściowa placu od planowanych przystanków
Szkice koncepcyjne potencjalnego zagospodarowania przestrzeli lokalnej w rejonie Zielonego Stawu. 1a - plac, 1b - strefa wejściowa placu od planowanych przystanków
rys. Anna Fikus-Wójcik / BRG

 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

 1. Wykreowanie przestrzeni lokalnej w formie placu. Plac wewnętrzny (1a) ma pełnić funkcje ekranowanej zabudową przestrzeni skłaniającej do zatrzymania się, obudowanej usługami, z ogródkami gastronomicznymi, umożliwiającej organizację wydarzeń osiedlowych. Plac wejściowy (1b) to przestrzeń koncentrująca ruch pieszy z i do przystanków, zapraszająca do wejścia dalej – tzw.: brama osiedla. Przestrzeń 1b jest położona na górnej krawędzi skarpy co daje możliwość tarasowego kształtowania z wykorzystaniem różnicy poziomów placu i ulicy.
 2. Urządzenie łąki w południowej części parku, przeznaczonej na plenerowe wydarzenia osiedlowe dla lokalnej społeczności.
 3. Wykreowanie „miękkiego” styku obu przestrzeni (1. placu i 2. łąki),
 4. Utworzenie akcentu w formie rzeźby, elementu sztuki, elementu wody itp. w osi założenia.
 5. Wykreowanie obiektu w formie dominanty przestrzennej, domykającego plac od strony południowej.
 6. Utworzenie kopca trawiastego pełniącego w zimie funkcję górki saneczkowej.
 7. Utworzenie ogrodu deszczowego w miejscu naturalnego terenu podmokłego.
 8. Utworzenie punktu szczególnego (tarasu, małego placu) w miejscu krzyżowania się tras pieszych.
 9. Zachowanie istniejącego zainwestowania rekreacyjnego wraz z altaną.
 10. Lokalizacja obiektu w zieleni o funkcjach społecznych, z wykreowaniem strefy wejściowej do parku.

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

PD.23_JASIEŃ_Zielony Staw_mala

Teren przy Zielonym Stawie i ul. Potęgowskiej jest jedną z 25 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Południe w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 

W dzielnicy Jasień wyznaczono jeszcze trzy inne lokalizacje:


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL_dzilnica Południe mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże