Reaguj i wspieraj osoby w bezdomności w Gdańsku

Kilka sygnałów w tygodniu otrzymują pracownicy Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w sprawie udzielenia wsparcia potrzebującym, przebywającym w miejscach niemieszkalnych. To zgłoszenia od mieszkanek i mieszkańców. Każde jest sprawdzane, a potrzebujący człowiek dostaje kompleksową ofertę wsparcia.
( 04.02.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
autobus, w nocnej aurze, stoi na przystanku
Autobus SOS. - Ta mobilna forma wsparcia przeznaczona jest dla osób w bezdomności, przebywających w przestrzeni publicznej, w miejscach niemieszkalnych - podkreśla Robert Klimczak, kierownik WROB MOPR w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Zwłaszcza w okresie zimowym w mieście prowadzone są zintensyfikowane działania na rzecz osób w bezdomności. Pracownicy socjalni MOPR i sześcioro streetworkerów Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie proponują osobom potrzebującym pomoc, obejmującą m.in. schronienie, żywność, wsparcie rzeczowe, finansowe, specjalistyczne i aktywizujące społecznie. Decyzja o przyjęciu oferty zawsze należy do osoby w bezdomności.  

Mobilne wsparcie

W Gdańsku działa też „autobus SOS – pomoc”.

- Ta mobilna forma wsparcia przeznaczona jest dla osób w bezdomności, przebywających w przestrzeni publicznej, w miejscach niemieszkalnych - podkreśla Robert Klimczak, kierownik WROB MOPR w Gdańsku.

Na zlecenie MOPR, zadanie mobilnego wsparcia realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Środki na ten cel zabezpieczył Ośrodek. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje zapewnia pojazd. Codziennie załoga pojazdu wydaje potrzebującym ciepłą zupę i odzież na zmianę. Ratownik medyczny udziela niezbędnych konsultacji. Pracownik socjalny lub streetworker m.in. przekazują informację o dostępnej pomocy w mieście. Obecnie, codziennie ze wsparcia „autobusu SOS” korzysta średnio ponad 80 potrzebujących.

Zadzwoń lub użyj pomocowej aplikacji

Mieszkanki i mieszkańcy proszeni są o przekazywanie sygnałów o osobach w bezdomności do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka),
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,
  • lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

Bezpośrednio można też powiadomić streetworkerów, posługując się aplikacją Arrels. Jest bezpłatna. Można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker bardzo szybko dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności.

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android

Aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS

 

TV

Jestem z Gdańska. O śmiertelnym ataku na prezydenta Adamowicza