• Start
  • Wiadomości
  • Ratownicze i medyczne wsparcie dla osób w bezdomności w Gdańsku

Ratownicze i medyczne wsparcie dla osób w bezdomności w Gdańsku

Wykwalifikowany zespół ambulansu ratunkowo-sanitarnego od lipca br. wspiera osoby w bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych w Gdańsku. Ta mobilna forma pomocy będzie świadczona w mieście do końca czerwca 2025 roku.
10.07.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widzimy karetkę pogotowia ratunkowego z napisem GDAŃSK  zaparkowaną przy ulicy, z kierowcą siedzącym w środku. W tle znajdują się drzewa bez liści oraz tramwaj jadący wzdłuż ulicy, a także kilka zaparkowanych samochodów.
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Anna Rezulak/KFP

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku usługę wsparcia ratowniczego i medycznego świadczy Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”.

- Uruchomienie tej formy wsparcia jest bardzo ważne - mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (WROB) gdańskiego MOPR. - Osoby w bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych doświadczają rozmaitych, często także poważnych dolegliwości zdrowotnych, których niestety nie leczą. Różne są tego powody. Oferujemy potrzebującym ubezpieczenie zdrowotne, by mogli bez problemu korzystać z pomocy służby zdrowia, jednak rzadko sami decydują się na wizytę u lekarza. A przecież zainfekowane rany, zmiany skórne, stany zapalne czy takie choroby jak cukrzyca wymagają leczenia i profilaktyki. Zależy nam, aby jak najwięcej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało niezbędne medyczne, sanitarne wsparcie.

Wielowymiarowa pomoc

Załoga ambulansu ratunkowo-sanitarnego wspiera osoby w bezdomności w dni powszednie, zawsze dwa razy w tygodniu wg. określonego schematu.

  • Jednego dnia praca odbywa się przez osiem godzin i ma charakter mobilny - trzyosobowy zespół specjalistów (ratownicy i ratownik medyczny lub pielęgniarka) dojeżdża do miejsc pobytu osób potrzebujących, które wskazują pracownicy socjalni WROB. Pracownik socjalny uczestniczy też w pomocowej interwencji, dodatkowo uzupełnia skład załogi ambulansu.
  • Drugiego dnia praca odbywa się przez cztery godziny i ma charakter stacjonarny. Karetka parkuje w miejscach gromadzenia się osób w bezdomności, np. przy jadłodajni lub nieopodal punktu charytatywnego, wg. wskazania pracowników socjalnych WROB. Na miejscu wsparcia udzielają potrzebującym ratownicy oraz ratownik medyczny bądź pielęgniarka (cztery osoby), wspierani przez specjalistkę/specjalistę Wydziału, w razie konieczności także przez wolontariusza.

- Chcemy, aby ta pomocowa usługa przebiegała najlepiej jak to możliwe - wyjaśnia Robert Klimczak. - Wszystko odbywa się przy wielkim zaangażowaniu pracowników naszego Wydziału, którzy na bieżąco monitorują między innymi kwestię miejsca przebywania osób w bezdomności. Reagują na sygnały o osobach potrzebujących i dbają o to, by ambulans dojechał lub zaparkował tam, gdzie jest to niezbędne.

Na zdjęciu widzimy ratownika medycznego w pomarańczowym stroju, który pochyla się, zaglądając do prowizorycznego schronienia zbudowanego z kamieni i drewna. Obok schronienia znajduje się metalowy zbiornik i czarne krzesło, a w tle widać ogrodzenie z zielonej siatki oraz drewniane panele.
Ratownik medyczny podczas interwencji w miejscu niemieszkalnym
Fot. ADIUTARE

Czym zajmują się ratownicy medyczni? 

Ratownicy m.in. udzielają pacjentom doraźnej pomocy medycznej, opatrują im rany, odleżyny, owrzodzenia. Świadczą konsultacje w zakresie: profilaktyki zdrowia i higieny oraz przeciwdziałania uzależnieniom np. od alkoholu.

Diagnozują problem i starają się adekwatnie pomóc potrzebującym. Mogą też przeprowadzić inne procedury, np. wykonać badanie EKG czy zmierzyć poziom cukru we krwi. Dysponują niezbędnymi środkami m.in. ochrony indywidualnej i do dezynfekcji.

Ambulans ma przedział medyczny przystosowany do udzielenia wsparcia. Chodzi o świadczenie pomocy w formie jak najbardziej profesjonalnej, przy zachowaniu maksimum intymności np. w trakcie opatrywania ran i w warunkach antyseptycznych. W razie konieczności ambulans przewiezie też osobę potrzebującą do szpitala, by tam otrzymała pomoc odpowiednią do sytuacji zdrowotnej.

Z kolei pracownicy socjalni przypominają osobom w bezdomności o dostępnym wsparciu w mieście. Obejmuje ono m.in. schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową oraz aktywizację społeczną.

Usługa po pilotażu

Wdrożenie ratowniczej, mobilnej formy wsparcia w mieście poprzedził pilotaż, przeprowadzony w marcu br. Wówczas, w ciągu ośmiu dni załoga ambulansu 127 razy udzieliła fachowej pomocy osobom w bezdomności, przebywającym w miejscach niemieszkalnych.

Niektórzy pacjenci przyjęli także od pracowników socjalnych np. ofertę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparcie w zakupie leków. Środki na realizację zadania od lipca 2024 r. do końca czerwca 2025 roku, zabezpieczył w budżecie MOPR. To 157 800 złotych.

Wspólnie pomagamy osobom w bezdomności

Niezmiennie prosimy też mieszkanki, mieszkańców, turystów, aby reagowali i przekazywali zgłoszenia o osobach w bezdomności, potrzebujących:

  • pracownikom Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka);
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;
  • Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania