Ratownicy do pracy na gdańskich pływalniach poszukiwani UMOWA O PRACĘ

Gdański Ośrodek Sportu poszukuje ratowników wodnych na pływalnie miejskie na Chełmie, Oruni, Osowej i Stogach. Każdy, kto spełni odpowiednie warunki może liczyć na umowę o pracę i świadczenia. Pracę będzie można podjąć na początku 2024 roku.
01.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
nowoczesny basen, wypełniony wodą, ze stanowiskami do startu
Pływalnia w Gdańsku Osowej
źródło: GOS

Ratownicy do pracy na czterech pływalniach

Jak zwraca uwagę GOS, trzeba pamiętać, że praca ratownika jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Stała obserwacja akwenu przez kilka godzin pracy nie należy do łatwych. Ponadto ratownik musi być w każdej chwili gotowy do udzielenia pierwszej pomocy.

Poszukiwane są osoby pełnoletnie, posiadające odpowiednie uprawnienia oraz ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) oraz uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka). Od aplikujących oczekiwana jest też chęć dalszego podnoszenia swoich umiejętności. Wśród pożądanych cech znajduje się z pewnością opanowanie w ciężkich i stresujących sytuacjach. Osoby, które decydują się na ten zawód, powinny również wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, dobrym kontaktem z otoczeniem oraz empatią i asertywnością.

Od 02 stycznia 2024 r. chętni ratownicy będą mogli podjąć pracę możliwe jest w czterech lokalizacjach:

 • Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13
 • Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8
 • Pływalnia Osowa, ul. Siedleckiego 14
 • Pływalnia Stogi, ul. Stryjewskiego 24

Na co mogą liczyć ratownicy pracujący na pływalniach GOS?

Gdański Ośrodek Sportu oferuje ratownikom, którzy podejmą pracę:

 • umowę o pracę na pełen etat (lub część etatu)
 • zatrudnienie od 02 stycznia 2024 r.
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00 zł brutto/miesiąc (cały etat)
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premię kwartalną (wypłacaną zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu),
 • świadczenia o charakterze socjalnym (między innymi tzw. “wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do zakupu prezentów świątecznych dla dzieci)
 • dodatkowo za pracę w ramach nadgodzin w dni wolne stawka wynosi 100%

Obowiązuje równoważny czas pracy.

W sezonie letnim (lipiec, sierpień) w okresie zamknięcia pływalni na czas przerwy technologicznej, praca będzie się odbywała na kąpieliskach morskich w Gdańsku.

Kto może podjąć pracę na pływalni?

Oferta GOS skierowana jest do osób, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) oraz uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka). Więcej informacji w zakładce: O nas – Praca.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR);
 • kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc);
 • kopia legitymacji członkowskiej z opłaconą składką na rok 2023 lub inny dokument potwierdzający przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego;
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym wymienione w rozporządzeniu
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tu link żeby pobrać plik RODO).

Jesteś zainteresowany pracą na konkretnej pływalni? Napisz na adres:

rekrutacjachelm@plywalniegdansk.pl

rekrutacjaosowa@plywalniegdansk.pl

rekrutacjastogi@plywalniegdansk.pl

rekrutacjaorunia@plywalniegdansk.pl