Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok gotowy - jaki był ten rok?

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekazała przewodniczącej Rady Miasta Agnieszce Owczarczak „Raport o stanie miasta Gdańska za 2022 rok”. To piąte już takie podsumowanie roku z życia miasta. Teraz będzie przedstawiony oraz poddany debacie publicznej podczas absolutoryjnej sesji 22 czerwca. W dyskusji będą mogli wziąć udział również mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.
30.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
dwie kobiety w średnim wieku
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodniczącą Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak - przekazanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2022 do RMG
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Raport w niełatwych czasach

- Już po raz piąty przekazujemy Raport o stanie miasta. To obszerny dokument, do którego lektury bardzo zachęcam – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz, przekazując Raport za 2022 rok we wtorek, 30 maja. - Mam nadzieję, że dyskusja nad Raportem będzie ciekawa. Czasy nie są łatwe, co widać także po liczbach. Wymaga to jeszcze większej staranności i dbałości w wydawaniu środków, które posiadamy. Wydaje się, że nasze wysiłki związane ze stałym rozwojem miasta i uczynienia go jeszcze bardziej przyjaznym mieszkańcom, przynoszą efekty.

Rok 2022 w Gdańsku - wyzwania i nagrody

Poprzedni rok to przede wszystkim realizacja Budżetu Miasta Gdańska w bardzo trudnych warunkach (rosnąca inflacja oraz wzrost stóp procentowych i cen nośników energii, nietrafione zmiany prawne, czyli wprowadzenie rządowego tzw. Polskiego Ładu) oraz czas pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową, a dokonania Gdańska w pokonywaniu trudności, nie tylko budżetowych, zostały dostrzeżone i docenione. Nasze miasto zdobyło m.in.:

  •  I miejsce w kategorii laureaci 10-lecia rankingu Perły Samorządu,
  • oraz II miejsce w kategorii najlepszy samorząd,
  • a Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska, zdobyła I miejsce w kategorii skarbników dużych miast,
  • prezydent Aleksandra Dulkiewicz otrzymała m.in. nagrodę Asa Samorządu – w kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe”.

Przyrost naturalny i liczba mieszkańców Gdańska w 2022 roku

- Ubiegły rok był najgorszy pod względem demograficznymi w całej Polsce od czasów II wojny światowej. W Gdańsku także mamy ujemny przyrost naturalny, ale mimo tego rośnie liczba mieszkańców naszego miasta. Na koniec 2022 roku liczba ta wyniosła 486 345 osób. Ubiegły rok (począwszy od lutego) stał pod znakiem wsparcia Ukrainy, a w szczycie tej pomocy blisko 28 procent mieszkańców naszego miasta stanowili Ukraińcy, w tym jedną czwartą stanowiły dzieci - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz, przypominają także m.in. o programie Gdańsk Pomaga Ukrainie uruchomiony z pomocą Fundacji Gdańskiej, który objął zarówno transporty humanitarne, jak i pomoc na miejscu, w Ukrainie. Obywatelom Ukrainy wydano ponad 23 tysiące numerów PESEL i ponad 30 tysięcy kart miejskich.

 

Budżet Gdańska na 2022 roku - wzrost po stronie wydatków

Twarde dane dotyczące budżetu: po stronie wydatków wynosił on 4 miliardy 474 miliony złotych, a po stronie dochodów 4 miliardy 386 milionów złotych. Wydatki w stosunku do roku 2021 roku urosły o ponad 307 milionów.

To, co bardzo ważne: zamknęliśmy rok z deficytem 88 milionów - podkreśliła prezydent. - Tu konieczna jest informacja o dwóch liczbach. Po zmianach podatkowych ubytek w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych wyniósł ponad 334 miliony, natomiast rekompensata wyniosła zaledwie 114 milionów. Luka wyniosła więc ponad 200 milionów złotych! Mimo trudnych warunków udało się utrzymać stabilną sytuację budżetową.

Inwestycje 2022

Rok 2022 to także inwestycje. Wśród najważniejszych wymienić można:

  • zakończoną w bieżącym roku modernizację sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym,
  • budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska,
  • rozwój infrastruktury edukacyjnej: 300 nowych miejsc w żłobkach, 374 miejsca w przedszkolach publicznych, budowa szkoły podstawowej przy ul. Srebrnej i rozbudowa ZSO przy ul. Orfeusza,
  • budowę i uzupełnienia dróg rowerowych w ramach Systemu Tras Rowerowych SR STeR (ponad 10 km),
  • budowę przejść naziemnych - Brama Wyżynna, GUMed - oraz kontynuacja Programu Modernizacji Chodników.

Szczegółowe dane znaleźć można w Raporcie o stanie miasta za 2022 rok, podstawowe - w załączonej pod artykułem prezentacji.

 

Dyskusja o Raporcie i sesja absolutoryjna

Raport zostanie przekazany radnym Gdańska, został także umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

- Sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 czerwca. W jej trakcie odbędzie się debata na temat Raportu. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń oraz uwag dotyczących Raportu - tłumaczyła Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Aby móc uczestniczyć w debacie, należy złożyć przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemny wniosek poparty co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 (sekretariat) do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, czyli do 22 czerwca 2023 roku. Formularz zgłoszenia będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, pod raportem.

Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na jedno wystąpienie to 5 minut. Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RAPORTU: