• Start
  • Wiadomości
  • Radni głosowali na rzecz budownictwa społecznego i przychodni

Radni uchwalili wsparcie dla spółek budownictwa społecznego i umowy najmu dla przychodni

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały, zgodnie z którymi dokapitalizowane zostaną dwie spółki realizujące program Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz budowy mieszkań na wynajem. Dokumenty umożliwiają udzielenie wsparcia finansowego dla Gdańskiej Infrastruktury Społecznej i przekazanie działki w formie aportu dla TBS Motława. Przegłosowano też 7 uchwał w sprawie wieloletnich umów najmu dla nieruchomości, w których funkcjonują przychodnie.
28.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
inwestycja_przy_ul_oginskiego_mat_gis
Wizualizacja zabudowań, które powstaną przy ulicy Ogińskiego w ramach inwestycji realizowanej przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną
mat. GIS

Czerwona wstęga przecięta - Centrum Opieki Wytchnieniowej zostało oficjalnie otwarte

Dofinansowanie na inwestycję przy ul. Ogińskiego

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Gdańska Infrastruktura Społeczna zostanie dokapitalizowana kwotą 1,5 mln. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji przy ul. Michała Ogińskiego. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Wspomaganego dla osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i polega na budowie 4 budynków, w których w sumie znajdą się 43 mieszkania. Powstanie też budynek użyteczności publicznej przeznaczony na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Nowy obiekt pozwoli na świadczenie usług w przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością i poprawi warunki lokalowe i organizacyjne obu podmiotów. Inwestycja wpisuje się w kierunki przyjęte dla rozwoju polityki społecznej Gdańska oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działka na rzecz inwestycji TBS Motława

Dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława polega na przekazaniu w formie aportu działki położonej w dzielnicy Łostowice przy ul. Wieżyckiej. Obszar ten, wraz z sąsiadującym terenem, będącym własnością spółki, stanowi zwarty kompleks w całości przeznaczony na wybudowanie II etapu osiedla Wieżycka. Inwestycja ta zakłada budowę 5 budynków wielorodzinnych z 273 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną. Bez dodatkowej działki, spółka mogłaby wybudować w tym miejscu zaledwie 4 budynki z około 212 mieszkaniami. To aż o 61 lokali mniej niż docelowo powstanie na tym terenie.

W listopadzie 2022 r Rada Miasta przyjęła dla tego terenu nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zmienił funkcję działki z drogowej na mieszkaniową.

inwestycja_przy_ul_wiezyckiej_mat_tbs_motlawa
Wizualizacja budynków, które mają powstać przy ulicy Wieżyckiej
mat. TBS Motława

Kolejnych 7 przychodni z umową na wieloletnie użytkowanie

W marcu 2022 r Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, która zaktualizowała warunki najmu dla podmiotów medycznych. Chodziło przede wszystkim o urealnienie stawek czynszów, które pozostawały na niezmienionym poziomie od kilkunastu lat. Dotychczasowi najemcy mają możliwość skorzystania z długoletniego użytkowania budynków na okres 20 lat. Skorzystanie z tego rozwiązania skutkuje powrotem do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania nieruchomości na poziomie porównywalnym z tym sprzed wejścia w życie uchwały oraz wykonywaniem na koszt własny wszelkich remontów. W listopadzie ubiegłego roku, Rada Miasta zdecydowała, że z takiego rozwiązania mogło skorzystać 7 przychodni. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska radni głosowali nad uchwałami umożliwiającymi przekazanie kolejnych 7 budynków, w których mieszczą się przychodnie, ich dotychczasowym użytkownikom.

Przyjęte w czwartek, 28 września, uchwały dotyczą placówek medycznych działających w następujących lokalizacjach:

  • Gościnna 8
  • Chałubińskiego 23
  • Mickiewicza 28/30
  • Aksamitna 1
  • Kaletnicza 3/7
  • Kartuska 63/65
  • Gałczyńskiego 6

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach Gminy związaną ze świadczeniem usług zdrowotnych, którzy skorzystali z propozycji zmiany dotychczasowych umów najmu czasowego, na wieloletnią formę użytkowania, mają możliwość daleko idącego planowania rozwoju działalności w dotychczasowym miejscu, przy zachowaniu stawki najmu na zbliżonym do dotychczasowego poziomie.

Oprac. AO

„Budowlane Oskary” dla trzech inwestycji 2022 roku z Gdańska. Kogo docenili fachowcy?

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami