• Start
  • Wiadomości
  • Radni uchwalili: ponad 92 miliony na współpracę Gdańska z organizacjami pozarządowymi

Radni uchwalili: ponad 92 miliony na współpracę Gdańska z organizacjami pozarządowymi

Kształtowanie świadomości i podnoszenie kompetencji - to główny cel Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, który został uchwalony przez miejskich radnych w czwartek, 27 października. Na zlecanie zadań własnych w ramach współpracy przeznaczonych zostanie ponad 92 mln zł. To o ok. milion złotych więcej niż w roku obecnym.
( 27.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 został uchwalony z uwzględnieniem uwag zebranych podczas konsultacji. Nz. Spotkanie przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego z organizacjami pozarządowymi w budynku przy ul. Dolna Brama 8
Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 został uchwalony z uwzględnieniem uwag zebranych podczas konsultacji. Nz. Spotkanie przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego z organizacjami pozarządowymi w budynku przy ul. Dolna Brama 8
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Nowe pomniki przyrody w Parku im. Steffensów. Radni poparli pomysł mieszkańców

Program został przygotowany wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych. Uwagi zbierane były podczas pięciu spotkań konsultacyjnych. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

Program opisuje cele, zasady, formy i kierunki współpracy, i określa priorytetowe obszary oraz wysokość środków na zlecanie zadań miasta organizacjom pozarządowym w tych obszarach. Ponadto znajdują się w nim zasady zawierania partnerstw, ogłaszania i przeprowadzania konkursów ofert, konsultowania i tworzenia aktów normatywnych wspólnie z organizacjami oraz sposób autoewaluacji i monitoringu programu. 

NASZA FOTOGALERSIA Z LV SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA:

Szczegółowymi celami współpracy w 2023 roku są: wzmocnienie jakości i dostępności realizacji zadań publicznych przez wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji oraz rozwijanie kompetencji ich liderów, pracowników i wolontariuszy, oraz wzmacnianie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów współpracy w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Największe zwiększenia budżetowe, na zlecanie zadań własnych, w stosunku do programu z 2022 roku dotyczą:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Oprac. AO

Piotr Grzelak: - W naszym mieście prowadzonych jest obecnie ponad pół tysiąca inwestycji