• Start
  • Wiadomości
  • Rada Seniorów w Gdańsku. Przyjęto uchwałę o ochronie środowiska ZDJĘCIA I WIDEO

Rada Seniorów w Gdańsku. Przyjęto uchwałę o ochronie środowiska ZDJĘCIA I WIDEO

W środę, 15 grudnia, po dłuższej przerwie w Nowym Ratuszu obradowała Rada Seniorów w Gdańsku. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ochrony środowiska, jednej z najważniejszych w tej pierwszej kadencji Rady. Za byli wszyscy - 29 osób.
15.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańscy seniorzy traktują problemy ochrony środowiska naturalnego jako integralne z ochroną życia i zdrowia. W uchwale zawarli szereg działań na rzecz ochrony środowiska, zarówno tych codziennych, jak i zakrojonych na szeroką skalę
Gdańscy seniorzy traktują problemy ochrony środowiska naturalnego jako integralne z ochroną życia i zdrowia. W uchwale zawarli szereg działań na rzecz ochrony środowiska, zarówno tych codziennych, jak i zakrojonych na szeroką skalę
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Uchwała Rady Seniorów w Gdańsku w sprawie problemów ochrony środowiska naturalnego w Gdańsku, w aspekcie życia, zdrowia i rekreacji osób starszych została przegłosowana jednogłośnie. W 10-stronicowym dokumencie radni zaznaczyli, że zależy im na stałym zwiększeniu wydatków na ochronę środowiska, w miarę wzrostu wpływów budżetowych, relatywnie szybciej niż na pozostałe gałęzie gospodarki miejskiej. Natychmiast, ich zdaniem, należy zwiększyć środki budżetowe na utrzymanie zieleni.

W podzielonej na trzy części uchwale (problemy i zadania własne seniorów, problemy i zadania władz miejskich, i problemy i zadania władz regionalnych i rządu) opracowano 10 szczególnie ważnych obszarów interwencji, które dotyczą: ochrony klimatu i jakości powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; gospodarki odpadami i zapobiegania powstania odpadów; gospodarki wodami; zasobów przyrodniczych, zagrożenia hałasem; gleb; zasobów geologicznych; zagrożeń poważnymi awariami; oraz pól elektromagnetycznych.

 

- Musimy zbudować skuteczny system wzajemnych uwarunkowań stymulujący pożądany dla ochrony środowiska model zachowań i działań - osób, społeczności, władz wszystkich szczebli - podkreślali radni. Nz. Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku Aleksander Żubrys
- Musimy zbudować skuteczny system wzajemnych uwarunkowań stymulujący pożądany dla ochrony środowiska model zachowań i działań - osób, społeczności, władz wszystkich szczebli - podkreślali radni. Nz. Przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku Aleksander Żubrys
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Obradujący w środę, 15 grudnia, podkreślali, że od jakości środowiska naturalnego zależy zdrowie i życie seniorów oraz ich rodzin, a wysoka zachorowalność na nowotwory, dotąd niezbadana ze względu na przyczyny, budzi wielki niepokój. Wskazywano, że postępujące zmiany klimatyczne, w tym m.in. ocieplanie klimatu, wymagają zdecydowanych działań zapobiegawczych.

- Seniorzy, podobnie jak ich wnuki mają zdecydowanie proekologiczne nastawienie. Czyste powietrze, czysta woda, zieleń i mądra gospodarka odpadami to priorytet. Chcemy własnym działaniem przyczynić się do powstrzymania tych negatywnych zmian klimatycznych, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju - mówił przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku Aleksander Żubrys.

Jak tłumaczył, radni-seniorzy aktywnie śledzą obecną sytuację ekologiczną i obserwują światowe szczyty (COP) i ich ustalenia, jak np. zakończony miesiąc temu szczyt klimatyczny w Glasgow. Ich marzeniem jest realizacja tych ustaleń także w naszym kraju.

- Dostrzegamy wzajemną korelację działań proekologicznych osób, grup społecznych, samorządów, związków samorządowych, przedsiębiorców oraz rządu. Największe spółki Skarbu Państwa mają swój wielki wpływ na ochronę środowiska, w tym likwidację tzw. „śladu węglowego” - dodał Aleksander Żubrys.

 

Do udziału dyskusji zostali zaproszeni specjaliści ds. ekologii i klimatu, przedstawiciele miasta i niezależni eksperci. Nz. zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski
Do udziału dyskusji zostali zaproszeni specjaliści ds. ekologii i klimatu, przedstawiciele miasta i niezależni eksperci. Nz. zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Seniorzy postawili przed sobą określone zadania które będą efektywne w korelacji z Miastem, władzami wojewódzkimi i rządem. Głos podczas zebrania zabrali goście: zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Radosław Rzepecki, zastępca kierownika Działu Zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni Małgorzata Kolesińska, zastępca dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku Dagmara Nagórka-Kmiecik, oraz komendant Straży Miejskiej Leszek Walczak. Obecni byli także Franciszek Potulski - reprezentujący Polski Związek Działkowców, członek władz okręgowych PZD oraz Przewodniczący Komisji Okręgowego Zarządu ds. Promocji Związku i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, i Eugeniusz Podolak z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Okręgu Pomorskiego. Ciekawy głos w dyskusji zabrali niezależni eksperci: Jadwiga Kopeć (Koalicja Klimatyczna i Polski Klub Ekologiczny) i Andrzej Tyszecki (niezależny ekspert ochrony środowiska).

Zobacz rozmowę z radnymi seniorami w programie "Wszystkie Strony Miasta":


Na zakończenie obrad Komendant Straży Miejskiej zaprezentował mobilne laboratorium, które korzysta z najnowocześniejszych systemów kontrolno-pomiarowych. Dzięki niemu funkcjonariusze będą mogli szybko i skutecznie wykrywać sprawców zanieczyszczania środowiska, sprawdzać jakość powietrza i stan cieków wodnych.

Uchwałę poprzedziły rozmowy, ankiety, sondaże w kilkudziesięciu organizacjach pozarządowych związanych z seniorami oraz w Klubach Seniora.

Z dokumentem można się zapoznać tutaj: Uchwała Nr 1192021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 15 grudnia (44.14 KB)