• Start
  • Wiadomości
  • Rada Miasta Gdańska przyjęła plan miejscowy dla Maćkowych

Rada Miasta Gdańska przyjęła plan miejscowy dla Maćkowych

Podczas IV sesji Rady Miasta Gdańska, która odbyła się 20 czerwca, radni zadecydowali m. in. o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Maćkowych. Plan zakłada realizację celów publicznych w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, daje także możliwość rozwoju funkcji usługowych służących lokalnej społeczności.
21.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa miasta z zaznaczoną na czerwono granicą objętego nowym planem zagospodarowania terenu
Granica uchwalonego planu na mapie Gdańska
Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska

Przyjęty plan Maćkowy - rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej zakłada realizację celów publicznych w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych; plan ustala rezerwę pod zbiorniki retencyjne oraz umożliwia wydzielenie potoku w rejonie ulic Czerskiej i Władysława Jagiełły, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwadniania.

Realizacją celów publicznych, której możliwość stwarza uchwalony plan, jest także korekta rezerwy drogowej, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Starogardzkiej, Czerskiej, Niepołomickiej oraz planowanej Nowej Niepołomickiej, jak również umożliwienie powstania terenów zieleni urządzonej oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych. Plan daje także możliwość rozwoju funkcji usługowych służących lokalnej społeczności.

 

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?