• Start
 • Wiadomości
 • Rada Miasta Gdańska: 2,5 mln zł na ratowanie zabytków [LISTA DOTACJI]

Rada Miasta Gdańska: 2,5 mln zł na ratowanie zabytków [LISTA DOTACJI]

W tym roku Gdańsk przeznaczy o pół miliona złotych więcej, niż w roku ubiegłym, na remonty zabytków. Decyzję o przyznaniu tych bezzwrotnych dotacji uchwaliła we wtorek Rada Miasta. Łącznie przyznano 17 dotacji, o cztery więcej niż rok temu. Od 2005 roku Gdańsk udziela dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach podmiotom zewnętrznym. W tym czasie przekazano na ten cel ponad 23,5 miliona złotych.
( Publikacja: 25.04.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Najwyższą dotację otrzyma w tym roku klasztor O.O. Karmelitów na remont kościoła p.w. św. Katarzyny

W tym roku łączna wysokość proponowanych dotacji to dokładnie 2 499 000 złotych.

O dotacje mogli ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrzone zostały przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska, której przewodniczy Janusz Tarnacki, zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

- Z uwagi na utrzymujące się nadal duże zainteresowanie uzyskaniem pomocy finansowej miasta Prezydent i Rada Miasta postanowili o zwiększeniu środków na ten cel w budżecie roku 2017 o pół miliona zł – mówi Janusz Tarnacki zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków. – Czy tendencja ta będzie miała charakter stały, decydować będą możliwości finansowe miasta oraz liczba składanych wniosków. Pamiętać musimy jednak, że miejskie dotacje mają na celu wsparcie wysiłków właścicieli w ratowaniu zabytków lub poprawie ich stanu technicznego czy estetycznego, nie mogą natomiast wyręczać właścicieli w tym obowiązku.

Warto podkreślić, że dotacje miejskie na ratowanie zabytków są bezzwrotne.

Pomoc miasta staje się często argumentem w ubieganiu się o dodatkowe dofinansowanie w innych instytucjach do tego uprawnionych. Dzięki dotacjom gminnym, widoczny jest na przestrzeni lat znaczny wzrost inwestycji w obiektach zabytkowych, przyczyniający się do poprawy ich wizerunku – czyli także poprawy przestrzeni publicznej w mieście.

Wpłynęło 23 wnioski – przyznano 17 dotacji

W tym roku pieniądze trafią do 17 podmiotów, czyli czterech więcej niż rok temu. Wpłynęły łącznie 23 wnioski o dotacje, jednak sześć nie zostało zakwalifikowanych ze względu na braki formalne we wnioskach. Dofinansowanie przyznano osobom prawnym kościoła, wspólnotom mieszkaniowym i podmiotowi prywatnemu. Najniższa dotacja wyniosła 8 000 złotych (na prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Piwnej 51, o które wnioskowała Wspólnota Mieszkaniowa Piwna 50/51), a najwyższa to 450 000 złotych – na prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku (wnioskodawca: Klasztor O.O. Karmelitów). Pełną listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków prezentujemy poniżej.

Podstawą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jest obecnie uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku. Miasto udziela dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Ponad 23,5 miliona złotych w jedenaście lat

Zmiana przepisów prawnych, która przed laty umożliwiła samorządom udzielanie pomocy finansowej na rzecz ratowania lokalnych zabytków, przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy ich stanu technicznego i estetycznego. Krąg podmiotów został również rozszerzony: wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele prywatni są obecnie na równi traktowani z pozostałymi podmiotami. Niezależnie od statusu wnioskodawców poziom przyznawanych dotacji uzależniony jest od wartości zabytkowych obiektu i może wynosić do 50 proc. lub do 75 proc.

W latach 2005-2016 udzielone zostały dotacje w łącznej wysokości 23 581 032 złotych, w tym 820 tysięcy złotych przekazanych Gminie Miasta Gdańska jako pomoc międzygminna na rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.

PEŁNA LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW:

 • prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele św. Jakuba w Gdańsku Oliwie. Dofinansowanie: 70 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy
 • prace budowlano-konserwatorskie w obrębie podłóg, ścian, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku w budynku przy ul. Malczewskiego 144 w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN). Dofinansowanie: 178 000 zł. Wnioskodawca: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)
 • prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznej południowej i elewacji zewnętrznej wschodniej plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Dofinansowanie: 130 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
 • prace konserwatorskie szafy organowej w kościele p.w. św. Jana Bosko w Gdańsku- Oruni. Dofinansowanie: 43 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Bosko
 • prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej Kaplicy św. Anny wraz z oknami, przybudówkami i pracami przy murze granicznym przylegającym do Kaplicy w Gdańsku. Dofinansowanie: 230 000 zł. Wnioskodawca: Klasztor O.O. Franciszkanów
 • prace konserwatorsko-remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. ś. Bartłomieja w Gdańsku (prace współfinansowane z MKIDN). Dofinansowanie: 200 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Greckokatolicka p.w. św. Bartłomieja
 • prace konserwatorsko-remontowe północnego zespołu elewacji kościoła p.w. św. Brygidy w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN). Dofinansowanie: 250 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy
 • prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej korpusu głównego kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku. Dofinansowanie: 450 000 zł. Wnioskodawca: Klasztor O.O. Karmelitów
 • prace budowlane związane z wykonaniem zewnętrznej izolacji fundamentów elewacji północnej i zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja w Gdańsku (prace współfinansowane przez MKIDN). Dofinansowanie: 70 000 zł. Wnioskodawca: Klasztor O.O. Dominikanów
 • prace budowlane związane z wymiana pokrycia dachowego nad prezbiterium i dachami bocznymi przylegającymi do prezbiterium kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku- Siedlcach. Dofinansowanie: 200 000 zł. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu
 • prace konserwatorsko-remontowe w zespole klasztornym p.w. św. Józefa w Gdańsku,  prowadzone w roku 2017 w ramach projektu pn. Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej - zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku - poprzez prace konserwatorskie i renowację (projekt współfinansowany przez POIŚ). Dofinansowanie: 300 000 zł. Wnioskodawca: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
 • prace budowlane związane z remontem więźby dachowej budynku przy ul. Wolności 25 w Gdańsku Nowym Porcie. Dofinansowanie: 60 000 zł. Wnioskodawca: Maciej Rocławski
 • prace budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów kamienicy przy ul. Ogarnej 3. Dofinansowanie: 80 000 zł. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Ogarna 3/4
 • prace budowlane związane z remontem dachu kamienicy przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4 w Gdańsku Wrzeszczu. Dofinansowanie: 70 000 zł. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4
 • prace konserwatorsko-remontowe elewacji północnej wraz z zachodnim i wschodnim narożnikiem kamienicy przy ul. Piwnej 51. Dofinansowanie: 8 000 zł. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Piwna 50/51
 • prace konserwatorsko-remontowe elewacji i ogrodzenia kamienicy przy ul. Staszica 1 w Gdańsku Wrzeszczu. Dofinansowanie: 130 000 zł. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 1
 • prace konserwatorsko-remontowe klatki schodowej oraz stolarki w przedsionku willi przy ul. Konopnickiej 7 w Gdańsku- Wrzeszczu. Dofinansowanie: 30 000 zł. Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa Konopnickiej 7