Punkty handlowe dla artystów plastyków - wyniki naboru

Będą mogli dzielić się swoją sztuką z turystami i mieszkańcami Gdańska. Ich dzieła dostępne będą na ul. Długiej, Długim Targu, Św. Ducha, Korzennej i Długim Pobrzeżu. Wybrano artystów, którzy w nadchodzącym sezonie otworzą punkty handlowe na terenie Głównego i Starego Miasta.
29.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Miasto na punkty handlowe dla artystów przeznaczyło łącznie 38 miejsc, w tym na ul. Długiej i Długim Targu
Miasto na punkty handlowe dla artystów przeznaczyło łącznie 38 miejsc, w tym na ul. Długiej i Długim Targu
fot. www.gdansk.pl

 

Rozstrzygnięto nabór na miejsca wystawienniczo-handlowe w Gdańsku. Plastycy mogli ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii.

Miasto na ten cel przeznaczyło łącznie 38 miejsc znajdujących się na ul. Długiej (13 miejsc), ul. Długi Targ (11 miejsc), ul. Św. Ducha (3 miejsca), ul. Korzennej (4 miejsca) i ul. Długie Pobrzeże (7 miejsc). W tym naborze wpłynęły 34 wnioski.

Wyniki naboru - pełen wykaz sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku w 2021 roku

Decyzja komisji

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatrywała komisja powołana przez prezydenta Gdańska, w skład której wchodzili przedstawiciele:

 • Biura Prezydenta ds. Kultury,
 • Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 • Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 • Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska,
 • Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ocenie komisji podlegała dotychczasowa współpraca oferenta z miastem przy prowadzeniu punktu handlowego, przedstawione prace plastyczne, zaprezentowany projekt punktu handlowego wraz z wszystkim ekspozytorami i elementami oraz deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej.

Dalsze kroki

Otrzymanie w Biurze Prezydenta ds. Kultury potwierdzenia przydzielenia punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ:

 • akceptację wyglądu punktu handlowego,
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej - Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z
 • tym opłat,
  dentyfikator punktu

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże