Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłasza przetarg na koncepcję dla buspasa w ul. Spacerowej

DRMG planuje w przyszłym tygodniu ogłosić przetarg na opracowanie wariantowej koncepcji dla buspasa na ul. Spacerowej, która łączy Oliwę z Osową. Prace projektowe mają potrwać 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Koncepcja obejmuje także opracowanie przebiegu drogi rowerowej.
( 07.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Miasto przymierza się do budowy buspasów na ul. Spacerowej. na początek koncepcja
Miasto przymierza się do budowy buspasów na ul. Spacerowej. na początek koncepcja
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Efektem planowanych zmian ma być przekształcenie tej ulicy poprzez utworzenie buspasa oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka (o długości około 5,8 km), co zapewni bezpieczną i sprawniejszą komunikację oraz spełni potrzeby mieszkańców. Koncepcja będzie zawierała cztery warianty i ma uwzględniać etapowanie inwestycji. 

  • Pierwszy wariant zakłada przekrój 1x3, w tym środkowy pas ruchu będzie buspasem o zmiennym kierunku ruchu w zależności od natężenia ruchu o danej porze dnia.
  • Drugi wariant wprowadzi przekrój 1x3, a zewnętrzny pas ruchu w zależności od natężenia ruchu o danej porze dnia/ nocy będzie buspasem.
  • Natomiast trzeci wariant będzie dotyczył wprowadzenia buspasów w obu kierunkach.
  • Ostatni wariant nie uwzględnia budowy wydzielonej drogi rowerowej. Rowerzyści mieliby poruszać się po buspasie. Trasa rowerowa wskazana w wariantach I i II ma być z kolei wydzieloną drogą rowerową lub pasami rowerowymi.

W ramach opracowania koncepcji przedstawione zostaną m.in. kosztorysy dla wszystkich wariantów, z podziałem na etapy realizacji. Prace projektowe mają potrwać 12 miesięcy. 

Oprac. KG