• Start
  • Wiadomości
  • Przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe dla wizjonerskiego projektu PKM Południe

Przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe dla wizjonerskiego projektu PKM Południe

Samorządowa spółka PKM SA ogłosiła przetarg na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla nowego, wizjonerskiego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).
04.01.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przystanek SKM Śródmieście, pociąg SKM
Przystanek SKM Śródmieście, pociąg SKM
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Przygotowanie tego dokumentu jest konieczne m.in. do potwierdzenia możliwości realizacji zamierzeń projektu, wskazania niezbędnej rezerwy terenowej i zaplanowania optymalnego etapowania całej inwestycji.

Przetarg na przygotowanie STEŚ dla projektu PKM Południe został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej PKM SA w ostatnim dniu 2020 roku. Zainteresowani opracowaniem tej dokumentacji mają czas do 8 lutego 2021 r. na złożenie swoich ofert. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty będzie jej cena. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować dokument do 30 września 2023 r.

- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe to szerokie opracowanie przed projektowe, które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Wykonanie tego dokumentu jest konieczne do potwierdzenia technicznych możliwości realizacji inwestycji oraz wzajemnej koordynacji z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi na tym obszarze. STEŚ pozwoli także na wskazanie niezbędnej rezerwy terenowej. Opracowanie dokumentacji przed końcem 2023 r. pozwoli na rozpoczęcie fazy projektowej dla PKM Południe już w nowej perspektywie unijnej.

Punktem wyjścia dla projektu rozwoju linii PKM są rekomendowane wcześniej przez Biuro Rozwoju Gdańska warianty nowych tras kolejowych na południu Metropolii, które w lipcu br. na specjalnej konferencji z udziałem samorządowców z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawili wspólnie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

PKM Południe - pierwsze warianty linii kolejowej w kierunku południowych dzielnic Gdańska i gmin metropolii

 

Wówczas też dalsze prace nad przygotowaniem nowego projektu powierzone zostały samorządowej spółce PKM SA, która zarządza funkcjonującą od 2015 roku samorządową linią kolejową - Pomorską Koleją Metropolitalną.

Oto rekomendowane przez Biuro Rozwoju Gdańska odcinki nowej linii kolejowej, które będą podlegać analizie w ramach STEŚ:

  • Odcinek 1 - budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice - Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 - budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 - budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 - modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 - budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Opisane odcinki - na mapie:

PKM_Poludnie_MAPA_OK

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie przyszłej realizacji całego projektu lub jego części.

 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna, Działania 12.1 Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania