• Start
  • Wiadomości
  • Przemoc w rodzinie, uzależnienia, porady prawne, zadłużenie. Gdzie szukać pomocy? LISTA

Przemoc w rodzinie, uzależnienia, porady prawne, zadłużenie. Gdzie szukać pomocy?   

Listę poradni, ośrodków, centrów, organizacji pozarządowych, w których można uzyskać pomoc w większości życiowych potrzeb i problemów przygotował dla mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Lista jest na bieżąco aktualizowana, znajdują się na niej kontakty także do instytucji działających poza naszym miastem.
25.02.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

dobrapomocprawna
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Kontakt do MOPR i organizacji pozarządowych, które ich udzielają także znajdziemy na liście  
MOPR Gdańsk

 

 

Na „liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa” znajdują się adresy, kontakt i informacje o zakresie działania m.in. poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających potrzebujących mieszkańców Gdańska. Znajdą tam fachową pomoc m.in. osoby w życiowym kryzysie, pokrzywdzone przestępstwem, zadłużone, z problemem uzależnień, niepełnosprawne czy rodzice mający problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami dziecka, terapią szkolną, prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem socjalnym, ekonomicznym i społecznym m.in. dla osób starszych. Jest tam także informacja o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. 

- Przygotowanie, prowadzenie i udostępnienie mieszkańcom takiej „listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa” wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej - tłumaczy Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku. - Ale obszar pomocy nie dotyczy tylko porad prawnych. Zawiera adresy, telefony do kilkudziesięciu różnych instytucji, organizacji, które świadczą pomoc bezpłatnie w bardzo szerokim zakresie tematycznym. W miarę potrzeb listę będziemy aktualizować w ciągu roku. Także w ubiegłym roku upowszechnialiśmy tę „poradniczą bazę”, okazała się bardzo przydatna. To dobre narzędzie informacji.

Na liście znalazły się adresy i kontakty nie tylko do instytucji pomocowych mieszczących się w Gdańsku. Na przykład osoby dotknięte przemocą lub chcące jej przeciwdziałać znajdą tu kontakt do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka itp. 

- To jest informacja bardzo potrzebna mieszkańcom - dodaje Ressel. - Młodzi ludzie dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, czy na przykład zapisy on-line na porady prawne. Jednak wszyscy, i osoby starsze, i młodsze potrzebują zebrania w jednym miejscu kontaktu do instytucji pomocowych, o których istnieniu często nie mają pojęcia.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Czytaj także  

Wsparcie dla niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan

Zamiast rozwodu bezpłatna mediacja!