• Start
  • Wiadomości
  • Przemoc w rodzinie, uzależnienia, porady prawne, zadłużenie. Gdzie szukać pomocy? LISTA

Przemoc w rodzinie, uzależnienia, porady prawne, zadłużenie. Gdzie szukać pomocy?   

Listę poradni, ośrodków, centrów, organizacji pozarządowych, w których można uzyskać pomoc w większości życiowych potrzeb i problemów przygotował dla mieszkańców Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Lista jest na bieżąco aktualizowana, znajdują się na niej kontakty także do instytucji działających poza naszym miastem.
( 25.02.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

dobrapomocprawna
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Kontakt do MOPR i organizacji pozarządowych, które ich udzielają także znajdziemy na liście  
MOPR Gdańsk

 

 

Na „liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa” znajdują się adresy, kontakt i informacje o zakresie działania m.in. poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji oraz organizacji pozarządowych wspierających potrzebujących mieszkańców Gdańska. Znajdą tam fachową pomoc m.in. osoby w życiowym kryzysie, pokrzywdzone przestępstwem, zadłużone, z problemem uzależnień, niepełnosprawne czy rodzice mający problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami dziecka, terapią szkolną, prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem socjalnym, ekonomicznym i społecznym m.in. dla osób starszych. Jest tam także informacja o punktach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. 

- Przygotowanie, prowadzenie i udostępnienie mieszkańcom takiej „listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa” wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej - tłumaczy Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku. - Ale obszar pomocy nie dotyczy tylko porad prawnych. Zawiera adresy, telefony do kilkudziesięciu różnych instytucji, organizacji, które świadczą pomoc bezpłatnie w bardzo szerokim zakresie tematycznym. W miarę potrzeb listę będziemy aktualizować w ciągu roku. Także w ubiegłym roku upowszechnialiśmy tę „poradniczą bazę”, okazała się bardzo przydatna. To dobre narzędzie informacji.

Na liście znalazły się adresy i kontakty nie tylko do instytucji pomocowych mieszczących się w Gdańsku. Na przykład osoby dotknięte przemocą lub chcące jej przeciwdziałać znajdą tu kontakt do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka itp. 

- To jest informacja bardzo potrzebna mieszkańcom - dodaje Ressel. - Młodzi ludzie dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, czy na przykład zapisy on-line na porady prawne. Jednak wszyscy, i osoby starsze, i młodsze potrzebują zebrania w jednym miejscu kontaktu do instytucji pomocowych, o których istnieniu często nie mają pojęcia.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Czytaj także  

Wsparcie dla niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan

Zamiast rozwodu bezpłatna mediacja!