• Start
  • Wiadomości
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność. Umowa o współpracy Związku Uczelni Fahrenheita i InvestGDA

Przedsiębiorczość i innowacyjność. Umowa o współpracy Związku Uczelni Fahrenheita i InvestGDA

Ocena możliwości zagospodarowania przestrzennego potencjalnych obszarów rozwoju przemysłu, realizacja projektów okołoportowych, logistycznych i usługowych, poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych narzędzi i produktów z obszaru zarządzania i finansów – to jedne z głównych perspektyw przyszłej współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Fahrenheita (FarU) i Gdańska Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). Umowę w tej sprawie zawarto 14 grudnia na Politechnice Gdańskiej.
15.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdj. od lewej: Maciej Cieślik, wiceprezes zarządu InvestGDA, prof. Krzysztof Wilde PG, rektor PG i przewodniczący FarU, Marek Ossowski, prezes InvestGDA
Na zdj. od lewej: Maciej Cieślik, wiceprezes zarządu InvestGDA, prof. Krzysztof Wilde PG, rektor PG i przewodniczący FarU, Marek Ossowski, prezes InvestGDA
zdj. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska


Podczas podpisania umowy ramowej o współpracy, które odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, FarU reprezentował prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący Zgromadzenia Związku. Z kolei InvestGDA reprezentowali prezes Marek Ossowski oraz wiceprezes zarządu Maciej Cieślik.

– Dysponujemy potencjałem oraz zasobami trzech uczelni i jesteśmy otwarci na współpracę na wielu płaszczyznach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności Gdańska – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, przewodniczący Związku. – Aktywne wspieranie otoczenia społeczno-gospodarczego naszych uczelni to jedno z głównych zadań FarU, a zawarcie dzisiejszego porozumienia oznacza duże korzyści zarówno dla nas, jak również spółki InvestGDA.

– Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca ze Związkiem Uczelni Fahrenheita przyczyni się nie tylko do wzmocnienia potencjału gospodarczego, ale także do większej rozpoznawalności Gdańska, jako miasta otwartego na innowacje, badania i rozwój. Gdańskie uczelnie zrzeszone pod jednym szyldem to bowiem nie tylko większe możliwości, ale i silniejsza marka – powiedział Marek Ossowski, prezes IvestGDA.

Sygnatariusze umowy w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej
Sygnatariusze umowy w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej
zdj. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska


Maciej Cieślik, wiceprezes zarządu InvestGDA dodał, że dzięki nawiązaniu stałej współpracy wzrośnie potencjał wzajemnego wsparcia kompetencyjnego i regularnej wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami InvestGDA a kadrą naukową Związku.

W ramach zawartej umowy FarU i InvestGDA deklarują współdziałanie m.in. w następującym zakresie: współpraca dot. oceny możliwości zagospodarowania przestrzennego potencjalnych obszarów rozwoju przemysłu, realizacji projektów i funkcji okołportowych, logistycznych i usługowych w mieście Gdańsku z uwzględnieniem optymalizacji warunków rozwoju, w tym przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Miasta Gdańska, współpraca w zakresie poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających zagospodarowanie terenów oraz budowy na terenie miasta Gdańska i okolic,współpraca w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny zarządzania, finansów i rachunkowości.

 


Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.

InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego) to zespół fachowców działający na rzecz gospodarczego rozwoju Gdańska od 2008 roku. Celem działań InvestGDA jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie miasta Gdańska.

autor: Monika Bogdanowicz/InvestGDA

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy