• Start
  • Wiadomości
  • Przedsiębiorco, zamów lub zakup własne pojemniki na odpady - zmiana zasad

Przedsiębiorco, zamów lub zakup własne pojemniki na odpady. Trwa wycofywanie gminnych pojemników

Wydział Gospodarki Komunalnej UMG przypomina przedsiębiorcom o zmianach w prawie gospodarki odpadami, które zobowiązuje podmioty gospodarcze i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do samodzielnego zapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów. Można wykupić dotychczasowe gminne pojemniki lub wydzierżawić je od firmy odbierającej odpady w danym sektorze miasta.
28.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pojemniki do segregacji odpadów na pięć frakcji
Pojemniki do segregacji odpadów na pięć frakcji
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Miasto Gdańsk w ślad za ubiegłoroczną nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaktualizowało prawo miejscowe w zakresie gospodarki odpadami, które wprowadziło dla podmiotów gospodarczych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek samodzielnego zapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów. Służby komunalne zaczęły sukcesywne wycofywanie gminnych pojemników.

- Bardzo dziękujemy tej większej części gdańskich firm, która sumiennie zajęła tym zadaniem. Niemniej, sporo podmiotów nadal tego nie dopilnowało. To najwyższy czas na nadrobienie zaległości, co pozwoli utrzymać prawidłowe gromadzenie odpadów oraz organizację ich odbiorów. Podkreślam, że jeśli odpady nie będą znajdowały się w pojemnikach, operator sektora nie będzie mógł ich odebrać. Chcielibyśmy oczywiście takich sytuacji uniknąć, dlatego też spóźnialskich zachęcamy do pilnego uregulowania problemu - wyjaśnia Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość wykupu dotychczasowych pojemników lub ich wydzierżawienia od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów w danym sektorze. W celu zapewnienia ciągłości usługi należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki do segregacji (5 frakcji) oraz złożyć deklarację zmieniającą o wysokości opłaty wskazując liczbę i wielkość pojemników do odbioru oraz częstotliwości ich odbioru.

Informacji na temat zmian w systemie oraz praktycznych wyjaśnień udzielają:

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Infolinia: tel.: 58 731 64 64

pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00), śr.(7.00-16.30)

 

  • oraz Gdańskie Centrum Kontaktu: 58 524-45-00

 

  • Po uprzednim umówieniu telefonicznym możliwa jest również osobista wizyta w Biurze Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami Komunalnymi (w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) ul. Partyzantów 36 (budynek D)

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

czynne: pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00) śr. (7.00-16.30)TV

Inscenizacja na Górze Gradowej. Jak przed trzema wiekami odparto atak Rosjan