• Start
  • Wiadomości
  • Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z przesunięcia terminu płatności podatku? KONIECZNIE złóż dokumenty

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z przesunięcia terminu płatności podatku? KONIECZNIE złóż dokumenty

Rada Miasta Gdańska w styczniu podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości podatnikom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu Covid-19. Dotyczy to rat płatnych w lutym, marcu i kwietniu 2021 roku. By raty można zapłacić później, koniecznie trzeba złożyć oświadczenie i formularz.
17.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przesunięcia terminu płatności obowiązani są do złożenia oświadczenia o pogorszeniu się płynności finansowej z powodu Covid-19 oraz formularz informacyjny
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przesunięcia terminu płatności obowiązani są do złożenia oświadczenia o pogorszeniu się płynności finansowej z powodu Covid-19 oraz formularz informacyjny
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Częściowe zamknięcie gospodarki w skutek pandemii uderza w naszych lokalnych przedsiębiorców, szczególnie z branży turystycznej, gastronomicznej i czasu wolnego. Utrzymanie miejsc pracy w obecnej sytuacji jest naszym priorytetem - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz pod koniec stycznia podczas XXXII sesji Rady Miasta Gdańska.

Podczas sesji radni uchwalili:

  • przesunięcie w czasie rat za podatek od nieruchomości
  • zwolnienie z części opłat koncesyjnych

Był to kolejny, gdański pomysł na wsparcie dla przedsiębiorców.

Przesunięcie opłaty za podatek od nieruchomości

Przesunięcie w czasie opłaty za podatek od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19.

Pomoc jest kierowana głównie do branży gastronomicznej, czasu wolnego i fitness.

Przedsiębiorcy, których dotknął lockdown mogą liczyć w Gdańsku na przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości z:

  • 15 lutego 2021 r. do 15 października 2021 r.
  • 15 marzec 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
  • 15 kwiecień 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z przesunięcia terminu płatności obowiązani są do złożenia:

  1. oświadczenia o pogorszeniu się płynności finansowej z powodu Covid-19 oraz o rodzaju prowadzonej działalności (na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały RMG, strony 4-6)
  2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz jej skutków (na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały RMG, str 7-9)

WAŻNE: W/w dokumenty składa się tylko raz. Należy:

- przesłać je pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

- lub wrzucić do wrzutki w jednym z oddziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku

- lub wysłać przez ePUAP

 

Zwolnienie z opłat za koncesję

Częściowe zwolnienie i zwrot części opłaty pobranej dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gdańska za rok 2021.

- 26 stycznia weszły w życie przepisy, które pozwoliły na przygotowanie tej uchwały. Zależało nam na tym, żeby nie czekać na kolejną sesję, bo to wyjątkowa sytuacja związana z walką ze skutkami pandemii. Zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy od razu z tej możliwości mogli skorzystać. Szacujemy, że to zwolnienie z opłaty może kosztować 1 milion złotych. Będzie to milion złotych przeznaczony na ratowanie gdańskich przedsiębiorców. To oczywiście wsparcie dla gastronomii, ale to przecież branża, która bardzo ucierpiała lockdownem - mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska.

Dzięki uchwale radnych przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych na terenie miasta zostają zwolnieni z konieczności opłacenia I raty należnej w 2021 roku (za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży). Ci, którzy już taką opłatę wnieśli będą mogli wnioskować o zwrot kosztów poniesionych na poczet pierwszej raty.

Wniosek dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej

W przypadku dodatkowych pytań można się kontaktować z referatem handlu WGK pod numerami 58 526 80 90-94.

 

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy