Projekt budżetu Gdańska na rok 2019

W poniedziałek, 10 grudnia, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przedstawił założenia przyszłorocznego budżetu Miasta Gdańska. We wtorek, 11 grudnia, nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 pochylą się miejscy radni. Dochody wzrosną o około 2,3% i wyniosą 3369,2 mln zł.
( Publikacja: 10.12.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
- Powtórzmy prostą oczywistość: każdy kto rozlicza PIT w jednym z trzech urzędów skarbowych w Gdańsku, wspiera budżet Miasta Gdańska - mówił prezydent Paweł Adamowicz
- Powtórzmy prostą oczywistość: każdy kto rozlicza PIT w jednym z trzech urzędów skarbowych w Gdańsku, wspiera budżet Miasta Gdańska - mówił prezydent Paweł Adamowicz
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Wśród największych inwestycji planowanych w 2019 w Gdańsku są m.in. przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkół zawodowych oraz budowa szkoły przy ul. Jabłoniowej. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, największa część budżetu przeznaczona zostanie na cele związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną. W sumie na powyższe cele zadysponowano prawie 40% wszystkich wydatków bieżących.

W spotkaniu oprócz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza udział wzięły również: Teresa Blacharska - skarbnik Miasta, Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej, Emilia Kosińska - zastępca skarbnika oraz Jolanta Ostaszewska - dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

- Przyszłoroczny budżet wrośnie zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. To co można powiedzieć o tym budżecie, co będzie charakterystyczne w tej kadencji to to, że będą rosły wydatki bieżące. Związane jest to z coraz większymi obciążeniami z powodu wzrostu wynagrodzeń, ale tez z przyjętej przeze mnie polityki prospołecznej, która musi kosztować - mówił Paweł Adamowicz.

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada wzrost dochodów o około 2,3%. To ponad 76 mln więcej niż wpłynęło do miejskiej kasy w 2018 roku. Taki wynik to zasługa większych wpływów po stronie dochodów bieżących czyli tych pochodzących z różnego rodzaju podatków. Najwyższy wzrost związany jest z wpływem z tytułu podatku PIT. Dzieje się tak dlatego, że w Gdańsku wciąż przybywa mieszkańców i zarabiają oni coraz więcej. Taki trend, zapewni naszemu miastu w przyszłym roku aż o 68 milionów większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

- Powtórzmy prostą oczywistość: Każdy kto rozlicza PIT w jednym z trzech urzędów skarbowych w Gdańsku, wspiera budżet Miasta Gdańska. Dlatego będziemy kontynuowali w przyszłym roku różne akcje promocyjne dotyczące rozliczenia PIT-u na terenie Gdańska - mówił prezydent Adamowicz. Spadną natomiast dochody majątkowe. Nominalnie będzie to spadek na poziomie 6,9 mln. - Spadają dochody majątkowe, czyli te ze sprzedaży mienia komunalnego. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Dzieje się tak z jednego podstawowego względu. Tego mienia, które jest możliwe do ulokowania na rynku jest po prostu coraz mniej. To źródło dodatkowego zasilania będzie w perspektywie maleć, a więc przy finansowaniu różnych zadań inwestycyjnych coraz większa będzie rola kredytu zaciąganego przez miasto.

Polityka społeczna i edukacja to obszary, na które zgodnie z założeniami przyszłorocznego budżetu zostaną przekazane największe środki z puli wydatków bieżących. Na cele związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz opiekę społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej planuje przeznaczyć się około 1 135 400 000 zł. Wzrosną też wydatki na drogi i komunikację zbiorową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Więcej niż w poprzednim roku zarezerwowano też na cele związane z działalnością kulturalną oraz z kulturą fizyczną i sportem.

Wydatki majątkowe, czyli te związane głównie z inwestycjami, wzrosną o 6,3 % i wyniosą 848 182 301 zł. W tej kategorii największe środki przeznaczono m.in. na realizację kolejnego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, kontynuację przebudowy wiaduktu Biskupia Górka, rozwój infrastruktury szkól zawodowych, budowę węzłów integracyjnych oraz modernizację obiektów edukacyjnych. Wśród ciekawych projektów, które realizowane będą ze środków zarezerwowanych w przyszłorocznym budżecie warto wymienić m.in. zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, budowę pomorskich tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym oraz rewitalizację Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Kontynuowany będzie też program budowy i modernizacji chodników oraz budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska.

Ponad 19 mln zarezerwowano na realizacje projektów Budżetu Obywatelskiego. Z tej kwoty prawie 4 mln przeznaczono na 9 projektów ogólnomiejskich, zaś 15,3 mln na 73 projekty dzielnicowe.