Projekt LED w The Government Gazette

W majowym wydaniu magazynu The Government Gazette ukazał się artykuł pt. LED ? Light in Public Space, w którym opisane są inwestycje Miasta Gdańska związane z wykorzystaniem technologii LED w przestrzeni publicznej jako przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.
( Publikacja: 12.07.2011 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
{id37185}
Artykuł pt. LED-Light In Public Space w The Government Gazette, Issue May 2011, p.25.

W majowym wydaniu magazynu The Government Gazette ukazał się artykuł pt. LED ? Light in Public Space , w którym opisane są inwestycje Miasta Gdańska związane z wykorzystaniem technologii LED w przestrzeni publicznej jako przykłady dobrych praktyk w tym zakresie: http://governmentgazette.eu/wp-content/uploads/2011/GovernmentGazette-May2011.pdf

Miasto Gdańsk, będąc partnerem projektu LED ?Zwiększenie Oszczędności Energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej?, dofinansowanego z programu współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk, w ramach działań pilotażowych zrealizuje pod wiaduktem przy ulicy Szopy artystyczną instalację ?Krople Bursztynu?, autorstwa Freda Hatta i Daniela Schlaepfera. Projekt ten stanowi kolejny fragment programu Centrum Sztuki Współczesnej ?Łaźnia? pn. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, łączącego zróżnicowane działania związane z procesem transformacji społecznej i architektonicznej dzielnicy Dolne Miasto.

Głównym założeniem projektu LED jest promocja energooszczędnej technologii LED i jej zastosowania w przestrzeni miejskiej w celu zmniejszenia zużycia energii, poprzez wymianę dobrych praktyk, seminaria, warsztaty i małe inwestycje.
W projekcie, którego realizacja zakończy się w maju 2012 roku, uczestniczy jedenastu partnerów z Niemiec, Szwecji, Polski i Litwy. Budżet dla miasta Gdańska wynosi 112 200 EUR, w tym 85% stanowi unijna dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% to wkład własny Gdańska.

Joanna Radulska
Wydział Programów Rozwojowych

The Government Gazette ? magazyn wydawany jest co miesiąc przez Centre for Parliamentary Studies z siedzibą w Londynie (zarejestrowany w Anglii i Walii) dla czołowych instytucji i decydentów Unii Europejskiej, miast i regionów. Zapewnia wysokiej jakości analityczną i niezależną informację, prezentując zróżnicowany i pełny obraz dominujących kwestii i problemów związanych z tematyką regionalnej i lokalnej administracji UE. Rozpowszechniany jest wśród członków: Parlamentu Europejskiego, Komisji UE, Rady Ministrów, Komitetu Regionów, Zgromadzenia Regionów Europy, EURADA, a także wśród członków Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w innych instytucjach rządowych i samorządowych, włącznie z ambasadami, komisjami, komisariatami ZKWBiIP.

LED.Light.in.public.space.The.Government.Gazette.12.VII.2011.pdf