• Start
  • Wiadomości
  • Program „Edukacja-segregacja” w Gdańsku. Przeszkolono już 7500 dzieci

Program „Edukacja-segregacja” w Gdańsku. Przeszkolono już 7500 dzieci

W ciągu minionych dwóch lat w ramach kilkuset zajęć lekcyjnych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przekazał kompetencje „odpadowe” 7500 dzieci. Program „Edukacja-Segregacja” obejmował tzw. zerówki oraz klasy drugie szkół podstawowych. Powodzenie tej inicjatywy przesądziło nie tylko o jej kontynuacji, ale i o dalszym rozwoju.
30.08.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Program „Edukacja – Segregacja” obejmował tzw. zerówki oraz klasy drugie szkół podstawowych
Program „Edukacja – Segregacja” obejmował tzw. zerówki oraz klasy drugie szkół podstawowych
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Edukacja w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi, a tym samym dbania o środowisko naturalne jest wielkim wyzwaniem oraz obowiązkiem każdego odpowiedzialnego samorządu. Dlatego w 2019 r. władze Gdańska podjęły decyzję o wprowadzeniu do gdańskiego systemu edukacji specjalnych zajęć dodatkowych, które w przystępny i obrazowy sposób pokażą dzieciom jak na co dzień postępować, aby wytwarzać mniej odpadów, jak właściwie segregować odpady, dlaczego to ma sens.

– Opracowaliśmy dedykowane, adekwatne do wieku scenariusze dla gdańskich placówek publicznych i prywatnych. Przygotowaliśmy zespół edukatorów w oparciu o współpracę z Fundacją Generacja. Z fakultatywnej oferty skorzystało dotąd już ponad 400 klas i grup przedszkolnych, czyli w przeliczeniu blisko 7500 maluchów. Wysoko oceniamy jakość tych zajęć i cieszmy się ogromnie słysząc z różnych stron: chcemy więcej! – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Program „Edukacja-Segregacja” wpisuje się w prowadzone przez Miasto Gdańsk działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy ponoszą wszyscy właściciele nieruchomości. Zajęcia trwały 45 minut i były bezpłatne.

Z uwagi na dużą wartość edukacyjną oraz zainteresowanie przedszkoli i szkół projekt wdrażany był także w trakcie pandemii. Zależnie od możliwości w trybie stacjonarnym lub online. Lekcje będą już stałym elementem edukacyjnym dla młodego pokolenia gdańszczan. Znajomość zasad segregacji odpadów i stosowanie ich na co dzień to minimum, od którego należy zacząć w kształtowaniu 6- czy 7-latków.

– We współczesnym świecie konsumpcjonizmu i wygodnego życia, rosnących mas odpadów to już zdecydowanie za mało. Kształtowanie nawyków odpowiedzialnego postępowania z odpadami to świadome zakupy, zapobieganie powstawaniu odpadów, oddawanie niepotrzebnych rzeczy potrzebującym, ponowne wykorzystanie, naprawianie, a także przemyślane, odpowiednie korzystanie z przyjaznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które zapewnia mieszkańcom Miasto. Dlatego poważnie przygotowujemy się do szkolenia także starszych roczników uczniów. Będziemy sukcesywnie budować ich kompetencje ekologiczne – zapowiada Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Założenia poszerzonego Programu „Edukacja-Segregacja” na kolejne lata zostaną ogłoszone już jesienią. Dotychczasowe działania będą punktem wyjścia do bardziej zaawansowanej edukacji w następnych klasach. Nie tylko w oparciu o szkolne sale, ale też inne centra edukacyjne czy wizyty studyjne. Już w najbliższych tygodniach rozpocznie się następna edycja zajęć dla zerówek i klas drugich. Wydział Gospodarki Komunalnej zachęca przedszkola i szkoły, szczególnie te, które jeszcze nie wzięły udziału w programie, do kontaktu i umawiania lekcji.

 

9fe37e7c46654499809ff09a5a324348-0001

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy