• Start
  • Wiadomości
  • Prezydent Gdańska służbowo na Oruni Górnej - Gdańsku Południu

Więcej stacji Mevo i korki na Niepołomickiej. Prezydent Gdańska na Oruni Górnej-Gdańsku Południu

O trwających i planowanych inwestycjach, w tym budowie nowych szkół, ale też brakujących chodnikach i Domu Sąsiedzkim. O tym, i nie tylko, rozmawiano podczas ostatniego w tym roku służbowego spaceru prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz po dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. Zorganizowano go we wtorek, 3 października.
04.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1.JPGna zdjęciu grupa idących przed siebie osób, widać na pierwszym planie kobietę w jasnej marynarce, a obok niej dwóch mężczyzn
Ostatni w tym roku dzielnicowy spacer z udziałem prezydent Gdańska, radnych dzielnicy i miejskich, a także dyrektorów i prezesów miejskich spółek odbył się w Oruni Górnej - Gdańsku Południu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Oruniacy chcą Domu Sąsiedzkiego

W trakcie spaceru radni dzielnicy zwracali uwagę na brak w tej części Gdańska miejsca, które integrowałoby mieszkańców, i w którym mogliby działać, dla lokalnej społeczności, aktywiści. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz przyznała, że w ciągu najbliższych 4 - 5 lat nie będzie szansy na zabezpieczenie środków na tę inwestycję.

- Ale funkcję Domu Sąsiedzkiego może przecież pełnić też szkoła w dzielnicy. W wielu szkołach w naszym mieście to działa. Najważniejsze jest to, by byli ludzie, zaangażowani mieszkańcy, którzy będą mieli ciekawą propozycję dla tutejszej społeczności - zwróciła uwagę prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Kamil Gajewski, dyrektor otwartej przed kilkoma tygodniami Morskiej Szkoły Podstawowej Gdańsk Południe przy ul. Srebrnej, który uczestniczył w spacerze, przyznał, że jest otwarty na takie inicjatywy.

Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego zaznaczyła z kolei, iż początkowo można zorganizować działalność klubu sąsiedzkiego, bo taka działalność "jest bardziej elastyczna", i już nawet od przyszłego roku taki mógłby funkcjonować.

W najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie z udziałem m.in. dyrektora wspomnianej szkoły, Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego, w trakcie którego przedyskutowana zostanie ta kwestia i wypracowane rozwiązanie.

na zdjęciu samochód osobowy wjeżdża na rondo, w tle widać inne jadące samochody
Rondo turbinowe będzie gotowe w grudniu br.
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kiedy gotowe będzie nowe rondo turbinowe?

Budowa ronda u zbiegu ulic Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej powinna zakończyć się w grudniu br. Odbiory inwestycji planowane są co prawda dopiero w styczniu 2024 r., ale już w grudniu, przed świętami, dopuszczony zostanie ruch kołowy w tym miejscu.

Będzie to rondo dwupasowe i trójwlotowe. Jezdnia będzie miała szerokość 10 m, pierścień wewnętrzny - szerokość 2 m, a największy promień zewnętrzny jezdni ronda wyniesie 25 m.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie też 250-metrowy fragment ul. Starogardzkiej na odcinku od ronda do granic Gdańska.
Zanim rozpoczęto budowę ronda, zbudowano podziemny system odwodnienia. Powstaną też tzw. rowy drogowe odparowujące oraz ogród deszczowy.
Realizacja inwestycji przedłużyła się w związku z trwającymi przez dłuższy czas procedurami ze spółką Energa.

Jakie potrzeby ma dzielnica Suchanino? Radni opowiedzieli o nich prezydent

Rondo zamiast typowego skrzyżowania?

Skrzyżowanie u zbiegu ulic Łuczniczej, Pastelowej i Niepołomickiej należy do tych, które korkują się, zwłaszcza w godzinach szczytu. Problemem jest wyjazd z ulic podporządkowanych. Zdaniem radnych dzielnicy, jest tu też słaba widoczność. Zaproponowano budowę ronda w tym miejscu. Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora GZDiZ, tłumaczył jednak, że pas ul. Niepołomickiej jest zbyt wąski, by móc zbudować rondo. Kwestia ta jednak zostanie przeanalizowana i zaproponowane zostaną inne rozwiązania, możliwe do realizacji, poprawiające sytuację kierowców.

na zdjęciu skrzyżowanie ulic, widać jadące, jak i stojące przed nim samochody osobowe
Skrzyżowanie u zbiegu ulic Łuczniczej, Pastelowej i Niepołomickiej prawdopodobnie zostanie przebudowane lub wprowadzone zostaną rozwiązania udrożniające ruch kołowy w tym miejscu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Nowa szkoła na Maćkowych

Orunia Górna - Gdańsk Południe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się obecnie dzielnic Gdańska. Wciąż powstają tu nowe inwestycje mieszkaniowe, mieszka tu dużo młodych osób. Potrzebne są przedszkola, ale też i nowe szkoły. Taka potrzeba odczuwana jest m.in. w części dzielnicy nazywanej Maćkowy. Miasto ma tego świadomość. Obecnie trwają negocjacje z jednym z deweloperów, który miałby, częściowo, zrealizować taką inwestycję. Szkoła powstałaby w ramach "Lex Deweloper" jako cel społeczny inwestora, który planuje, rzecz jasna, budowę osiedla mieszkaniowego. Propozycja jest taka, by deweloper zrealizował 1 etap takiej inwestycji szkolnej, a Miasto - 2 etap. Aktualnie inwestor przygotowuje koncepcję budynku szkoły.

Pierwsze w tym roku spotkanie mieszkańców i władz Gdańska

Zalewanie ul. Niepołomickiej po opadach

Po każdym większym deszczu ul. Niepołomicka jest regularnie zalewana. Na ulicę spływa duża ilość wody m.in. z nowego osiedla przy ul. Przemian, znajdującego się powyżej ul. Niepołomickiej. Miasto prowadzi rozmowy z deweloperem, który zrealizował tę inwestycję, prawdopodobnie nieprawidłowo w zakresie retencji. Obecnie trwają uzgodnienia koncepcji dokumentacji, która dotyczy rozwiązania problemu zalewania ul. Niepołomickiej. Zakłada ona budowę zbiornika retencyjnego w śladzie tzw. Nowej Niepołomickiej jako rozwiązania tymczasowego. Nadmiar wód miałby być odprowadzany do stawu Przemian poprzez działkę wspomnianej Nowej Niepołomickiej.

Obecnie procedowany jest też plan miejscowy, który pozwoli na wykonanie połączeń funkcjonalnych ul. Przemian z systemem rowów powyżej stawu Przemian, a także ul. Przemian z rowami prowadzącymi do potoku Maćkowy.

na zdjęciu kilka osób w średnim wieku, stoją, rozmawiają
Ul. Niepołomicka zalewana jest na wysokości ul. Przemian. Gdańskie Wody, w imieniu Miasta, prowadzą rozmowy z deweloperem w tej sprawie
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Nazwa dzielnicy nie podoba się radnym

Orunia Górna - Gdańsk Południe to najmłodsza dzielnica Gdańska. Została wyodrębniona z dzielnicy Chełm. Powstała w 2018 roku. Podczas wtorkowego spotkania radni dzielnicy zaapelowali o zmianę jej nazwy. W ich opinii człon "Gdańsk Południe" nie jest adekwatny, i określa bardziej większą część miasta, niż tylko tę dzielnicę. Proponują oni zmianę na "Orunia Górna - Maćkowy", która bardziej, ich zdaniem, nawiązuje do historii tej dzielnicy. Apel skierowano przede wszystkim do miejskich radnych, którzy także uczestniczyli w tym spacerze: do Bogdana Oleszka, Katarzyny Czerniewskiej, Kamili Błaszczyk, Mateusza Skarbka i Przemysława Majewskiego. Radni dzielnicy złożyli też, pisemnie, wniosek w tej sprawie do urzędu.

Radny Bogdan Oleszek, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego w Radzie Miasta Gdańska, zapewnił, że Rada Miasta sprawą się zajmie. Zapowiedział też, że zanim powstanie projekt uchwały dotyczący tej kwestii, wcześniej przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy.

Rada Miasta Gdańska podzieliła Chełm i jest już nowa, 35. dzielnica

widać udeptaną ścieżkę między trawnikiem a płotem, w tle budynek
Radni dzielnicy chcą przekształcić ten przedept w utwardzony ciąg pieszy lub chodnik
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Inne sprawy

W trakcie służbowego spaceru z prezydent rozmawiano też o potrzebie poszerzenia chodnika przy nowej szkole podstawowej przy ul. Srebrnej. Ma się tym zająć w najbliższym czasie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w ramach bieżących prac.

Zgłoszono też potrzebę budowy brakującego fragmentu chodnika przy ul. Niepołomickiej, na odcinku od ul. Przemian w kierunku ul. Czerskiej. Dokumentacja jest gotowa. Miasto wybuduje brakujący odcinek.

Zwrócono też uwagę na potrzebę utworzenia utwardzonego ciągu, ewentualnie chodnika w miejscu, w którym obecnie istnieje przedept i jest to popularny skrót wśród okolicznych mieszkańców. A chodzi o miejsce wzdłuż płotu przy przedszkolu przy ul. Srebrnej, tuż przy działce, na której powstaje kolejny budynek Morskiej Szkoły Podstawowej Gdańsk Południe. Projekt ten zgłoszono kilkukrotnie do Budżetu Obywatelskiego, ale bez sukcesów. Stąd prośba radnych, aby Miasto zrealizowało taką inwestycję z innych środków. W odpowiedzi usłyszeli, że póki trwa w sąsiedztwie budowa szkoły (a w planach jest także kolejne przedszkole), nie zostanie zbudowany w tym miejscu chodnik. Temat ten zostanie jeszcze dokładnie przedyskutowany w węższym gronie, m.in. z GZDiZ, Wydziałem Projektów Inwestycyjnych i wspomnianą szkołą.

Radni poprosili też o dodatkowe stacje dla rowerów Mevo. Te staną w przyszłym roku. Zaproponowano, iż jedna ze stacji pojawi się przy nowym rondzie Starogardzka / Niepołomicka, druga, ewentualnie, przy skrzyżowaniu Starogardzka / Jagiełły.

Przy zbiorniku retencyjnym Kolorowy dopytywano o to, kiedy zostanie oświetlony. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Powinny zakończyć się w grudniu br. Jeżeli tylko będą środki finansowe, oświetlenie pojawi się w przyszłym roku, w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk". Niewykluczone, że Rada Dzielnicy "dorzuci się" do tej inwestycji.

 

TV

Majówka z odnowioną Twierdzą Wisłoujście rozpoczęta. Koszary Napoleońskie otwarte