• Start
  • Wiadomości
  • Prezydent Gdańska i przewodnicząca Rady Miasta Gdańska spotkały się z prezesem Orlenu

Prezydent Gdańska i przewodnicząca Rady Miasta Gdańska spotkały się z prezesem Orlenu

W piątek, 9 września, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie prezydent Aleksandry Dulkiewicz i przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak z prezesem Grupy Orlen Danielem Obajtkiem. Tematem były nowe inwestycje Orlenu w regionie i współpraca - w tym wsparcie klubów sportowych i instytucji kultury w Gdańsku. - Umówiliśmy się na kolejne kroki, które mamy wykonać w omawianych zagadnieniach - mówi Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska.
09.09.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rozmowa przy stole w gabinecie. Po lewej siedzą dwa mężczyźni, reprezentujący PKN Orlen. Po prawej siedzą obok siebie mężczyzna, dwie kobiety i mężczyzna - przedstawiciele władz Gdańska. Za plecami tej czwórki znajduje się duży stojak z flagami: polską, gdańską i europejską, a także ukraińską
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek był w piątek, 9 września, gościem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, której towarzyszyła Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Po gdańskiej stronie w spotkaniu uczestniczyli także Piotr Grzelak - zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i Alan Aleksnadrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Prezesowi Obajtkowi towarzyszył Krzysztofem Nowicki, członek zarządu PKN Orlen
UMG

Rewizyta po ponad dwóch latach

Było to drugie tego typu spotkanie. Poprzednio, w marcu 2020 roku, prezydent Aleksandra Dulkiewicz rozmawiała z prezesem Danielem Obajtkiem w warszawskiej siedzibie Orlenu. Wizyta wynikała z obaw władz samorządowych Gdańska związanych z zapowiedziami włączenia dwóch czołowych gdańskich firm - Lotosu i Energi - do Orlenu, który związany jest z Mazowszem i tam płaci podatki. Aleksandrze Dulkiewicz towarzyszył Alan Aleksandrowicz, ówczesny zastępca prezydent Gdańska. Pytania do prezesa Daniela Obajtka dotyczyły skutków planowanego przejęcia Lotosu i Energi przez Orlen, a w szczególności możliwych zwolnień pracowników w Gdańsku i wpływu na umowy sponsorskie z gdańskimi, a także pomorskimi, klubami sportowymi oraz instytucjami kultury.

Co z Lotosem i Energą? Prezydent Aleksandra Dulkiewicz rozmawiała z prezesem PKN Orlen

Kto uczestniczył w spotkaniu w UMG

Od tamtego czasu obawy gdańskich władz samorządowych nie tylko nie zostały rozwiane, ale się nasiliły. Energa straciła już swoją samodzielność na rzecz Orlenu, natomiast proces przejmowania i sprzedaży Lotosu jest finalizowany - co budzi szczególnie duże kontrowersje.

Wszystkie próby przejęcia Grupy Lotos. Paweł Olechnowicz: “Zawsze Orlen, w tle wątki rosyjskie”

Apel samorządowców Pomorza w sprawie wstrzymania procesu wyprzedaży Grupy Lotos S.A.

W takich okolicznościach prezes Orlenu Daniel Obajtek w piątek, 9 września, przyjechał do Urzędu Miejskiego w Gdańsku z Krzysztofem Nowickim, członkiem zarządu koncernu. Przyjęci zostali przez prezydent Aleksandrę Dulkiewicz i przewodniczącą Rady Miasta Gdańska Agnieszkę Owczarczak, którym towarzyszyli Piotr Grzelak - zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i Alan Aleksnadrowicz, prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Jakie są priorytety Miasta Gdańska

Komunikat ze spotkania wydany przez Urząd Miejski w Gdańsku nie podaje szczegółów. Czytamy w nim: 

“Głównymi tematami rozmowy było wsparcie w nowych inwestycjach Grupy Orlen na terenie i w okolicach przejętej rafinerii Lotos, współudział w rewitalizacji Szańca Zachodniego w Nowym Porcie, a także wsparcie sponsorskie dla sportu i kultury w Gdańsku”.

Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska, podkreśla, że "spotkanie przebiegało w profesjonalnej, dobrej atmosferze".

- Umówiliśmy się na kolejne kroki, które mamy wykonać w omawianych zagadnieniach - dodaje Daniel Stenzel.

Komunikat wydany przez rzecznika podkreśla, że:

“Według prezydent Gdańska i przewodniczącej Rady Miasta decyzja przejęcia Lotosu przez Orlen nie była właściwa, ale priorytetem dzisiaj pozostaje zabezpieczenie pracowników byłej grupy Lotos, a zarazem mieszkańców Gdańska i Pomorza. Dla władz miasta kluczowa jest także kwestia rozwoju gospodarczego i kolejnych, potrzebnych inwestycji. Zmiany w jednej z najważniejszych spółek skarbu państwa na Pomorzu nie mogą zahamować dotychczasowych planów, które od wielu lat były rozwijane i wspierane świadomą polityką władz miasta”. 

Orlen nie wydał własnego komunikatu w sprawie spotkania w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Szaniec Zachodni - coś się poprawi?

Coś bliższego powiedzieć można jedynie na temat zamiarów oczyszczenia i rewitalizacji terenu Szańca Zachodniego. Ten atrakcyjny teren, o powierzchni ponad 3 hektarów, znajduje się naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście, na drugim brzegu Martwej Wisły - po stronie Nowego Portu. Od dawna Szaniec Zachodni zarasta dziką zielenią, ponieważ inwestycje nie mają tam większego sensu ze względu na skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi. Skażenie jest następstwem zlokalizowania w tym miejscu dużej bazy paliwowej, która funkcjonowała już przed II wojną światową, a także w epoce PRL-u (firma CPN), .

Jak podkreśla Urząd Miejski w Gdańsku, gotowy jest program rekultywacji terenu Szańca Zachodniego, który uzyskał akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Planuje się tam m.in. wykonanie otworów w ziemi, do głębokości ok. 4,5 m, w celu wentylowania wód i gruntów. W kilkunastu miejscach ma być usunięta najbardziej zanieczyszczona gleba, a na cały teren Szańca Zachodniego mają być nawiezione nowe warstwy ziemi. 

- Poczuwamy się do pewnego obowiązku w tym zakresie, zwłaszcza, że tu mamy duży biznes, bo to nie jest tylko Orlen, ale cała Energa, niedługo będzie Grupa Lotos, rozmowy są prowadzone - stwierdził prezes Daniel Obajtek w wypowiedzi dla TVP Gdańsk, udzielonej kilka dni przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

W sierpniu doszło do pierwszego roboczego spotkania miejskich urzędników z przedstawicielami Orlenu w sprawie rewitalizacji tego terenu. Obie strony wspólnie przeprowadziły wizytację Szańca Zachodniego.

 

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy