• Start
  • Wiadomości
  • Prestiżowa nagroda za rewitalizację Dolnego Miasta. Odebrana w Brukseli

Prestiżowa nagroda za rewitalizację Dolnego Miasta. Odebrana w Brukseli

- Gdańsk kolejny raz najlepszy! Tym razem w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów. W prestiżowym konkursie RegioStars zdobyliśmy nagrodę za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta - cieszył się prezydent miasta Paweł Adamowicz, który wraz z Mieczysławem Strukiem, odbierał nagrodę w Brukseli we wtorkowy wieczór, 11 października.
( 11.10.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dolne Miasto po rewitalizacji

Konkurs RegioStars organizowany jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach corocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. 

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Gdansk za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta. 

Mieszkańcy Dolnego Miasta podczas festynu. Rejon ulic Łąkowej, Wróbla i Kurzej zamienił się w centrum rozrywkowe i kulturalne

 

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska napisał na swoim profilu na FB:

Gdańsk kolejny raz najlepszy! Tym razem w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów. W prestiżowym konkursie RegioStars zdobyliśmy nagrodę za projekt rewitalizacji Dolnego Miasta. W kategorii "Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju" nasz projekt pokonał: Brukselę, region Westfalii, Wrocław oraz region w Walonii. Zapraszam wszystkich na spacer w najbliższy weekend po Dolnym Mieście- każdy z nas będzie mógł się przekonać, że nagroda jest w pełni zasłużona;-)
 


Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, gratulował za nagrodę. 

Duże wyróżnienie dla Gdańska i Pomorza! Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, projekt realizowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, został tegorocznym zwycięzcą konkursu RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji". Gratulacje dla Paweł Adamowicz iMiasto Gdańsk
 


Nagrody w roku 2016 są przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Inteligentny wzrost;
  2. Zrównoważony wzrost;
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu;
  4. CityStar;
  5. Efektywne zarządzanie

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który jest wręczany przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars. Ponadto, dla każdego wybranego projektu zostanie wyprodukowany krótki film, który będzie opublikowany w Internecie, a następnie rozpropagowany w mediach społecznościowych. Wyniki będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.


ZOBACZ zdjecia

Prace remontowe na Dolnym Mieście

Tramwaj powrócił na Łąkową

Dolne Miasto po rewitalizacji


Wartość projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” wynosiła 34 569 379,04 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych to 34 541 851,53 zł, poziom dofinansowania wynosił 70%, co daje kwotę 24 179 296,04 zł.

Projektem objęty był obszar o powierzchni 61,8 ha.

Przedmiotem projektu były m.in. inwestycje polegające na: przebudowie dróg i infrastruktury podziemnej na odcinku 1,62 km wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowie elementów 17 komunalnych budynków mieszkalnych i 14 wspólnot mieszkaniowych bezpośrednio przylegających do przebudowanych pasów dróg, przebudowie i adaptacji bazy lokalowej dla działań społecznych w budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 oraz budynku przy ul. Dobrej 8AiB przeznaczonego do prowadzenia Świetlicy Ucznia.

Czytaj także:

Wszystko o rewitalizacji Dolnego Miasta

Łąkowa po rewitalizacji: radość, a nie wstyd