• Start
  • Wiadomości
  • Prawie 300 mln zł - rząd udzielił pożyczki na budowę spalarni odpadów w Gdańsku

Prawie 300 mln zł - rząd udzielił pożyczki na finansowanie budowy spalarni odpadów w Gdańsku

W czwartek, 24 września br., w Warszawie podpisana została umowa pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Portu Czystej Energii na budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku. Podpisana umowa całkowicie finalizuje proces pozyskania środków na realizację instalacji i jest drugim, po bezzwrotnej dotacji z UE, źródłem finansowania budowy. 
24.09.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tuż po podpisaniu umowy w Warszawie. Od lewej stoją: Marcin Horała - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dominik Bąk - zastępca prezesa NFOŚiGW, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Sławomir Kiszkurno - prezes Portu Czystej Energii
Tuż po podpisaniu umowy w Warszawie. Od lewej stoją: Marcin Horała - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dominik Bąk - zastępca prezesa NFOŚiGW, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Sławomir Kiszkurno - prezes Portu Czystej Energii
Port Czystej Energii

 

Przyznane w ramach umowy pożyczki środki stanowią domknięcie finansowania inwestycji, co umożliwia uruchomienie dotacji unijnej w ramach programu POIiŚ 2014-2020, której NFOŚiGW jest również operatorem. Jednocześnie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podpisała umowę poręczenia dla otrzymanej pożyczki. 

-  Dobrze, że projekty, takie jak budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych mają wsparcie instytucji rządowych zajmujących się ochroną środowiska. Jest to potwierdzenie ogromu korzyści, jakie środowisko oraz mieszkanki i mieszkańcy Gdańska i gmin sąsiednich odniosą w niedalekiej przyszłości z eksploatacji nowoczesnej gdańskiej spalarni - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska

Aktualna, łączna kwota kosztów netto inwestycji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku wynosi 565 069 553,31 zł. Dotacja udzielona pod koniec stycznia tego roku, w ramach funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pokryje wydatki w wysokości 270 696 804,83 zł, które stanowią 48% struktury finansowania całej inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 52% tj. 294 372 748,48 zł zostanie sfinansowana w ramach pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki projektu obejmują koszty projektowania i budowy instalacji oraz przyłączy infrastrukturalnych, koszty nadzoru technicznego i zarządzania projektem. 

 

Spalarniafinanse
 

 

- Budowa instalacji już się rozpoczęła i wspólnie z gminami biorącymi udział w projekcie działamy z pełną determinacją, aby na koniec 2023 roku oddać w pełni funkcjonujący obiekt do eksploatacji. Instalacja umożliwi na uniezależnienie się od cen rynkowych za termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu, co wpłynie na stabilizację opłat za zagospodarowanie tej frakcji odpadów - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. 

- Zapewnienie finansowania, to jeden z najważniejszych i strategicznych kamieni milowych realizacji każdej inwestycji. Do tej pory wszystkie wydatki operacyjne i inwestycyjne w zakresie budowy instalacji realizowane są dzięki bezpośredniemu wsparciu Gminy Miasta Gdańska, która dokapitalizowała spółkę w zakresie udziału własnego w projekcie oraz udzieliła pożyczki pomostowej na realizację pierwszych prac budowlanych podkreśla Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Na podstawie komunikatu prasowego, przygotowanego przez Port Czystej Energii

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta