• Start
  • Wiadomości
  • Praca na kwarantannie a zasiłek chorobowy - pomorski ZUS wyjaśnia

Praca na kwarantannie a zasiłek chorobowy - pomorski ZUS wyjaśnia

Bardzo wielu mieszkańców Pomorza przebywa obecnie na kwarantannie. - Mogą oni otrzymywać świadczenia za czas choroby, mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński rzecznik pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16.11.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
coronavirus-5064348_1280
fot. Engin Akyurt / Pixabay

 

Niemożność wykonywania pracy przez osobę na obowiązkowej kwarantannie jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. W takim przypadku do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby - czyli wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego - nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.


Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby przebywającej na kwarantannie stosuje się ogólne zasady. Jedną z nich jest utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy.
Zatem także praca zdalna podczas kwarantanny spowoduje pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego.

- Należy jednak podkreślić, że okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby - tłumaczy Krzysztof Cieszyński rzecznik regionalnego pomorskiego ZUS. - Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie chorobą zakaźną, ale u której nie stwierdzono takiego zakażenia. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy i w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę.


Reasumując: nie można pracować, gdy wystąpiło się o wypłatę świadczenia chorobowego za czas kwarantanny, ponieważ nie wolno łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku.

- Nie ma jednak obowiązku występować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny. W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny - podkreśla Krzysztof Cieszyński.

 

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku