• Start
  • Wiadomości
  • Pożyczki, dofinansowania - pomoc dla mikroprzedsiębiorców. Kto może otrzymać?

Pożyczki i dofinansowania - pomoc dla mikroprzedsiębiorców. Kto może otrzymać?

Od 1 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać w Gdańskim Urzędzie Pracy o mikropożyczki w wysokości 5 tys. zł. To działania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W kolejnych dniach uruchomione zostaną dofinansowania dla pracodawców, samozatrudnionych i organizacji pozarządowych.
02.04.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański Urząd Pracy udzieli mikroprzedsiębiorcom wsparcia w kilku formach, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Będą to mikropożyczki i różnego rodzaju dofinansowania
Gdański Urząd Pracy udzieli mikroprzedsiębiorcom wsparcia w kilku formach, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Będą to mikropożyczki i różnego rodzaju dofinansowania
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W Gdańsku zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz i część podatków 

 

- Czeka nas bardzo trudny czas, pod względem zdrowotnym, gospodarczym i ekonomicznym. Wszyscy się boimy - nie kryje Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy.

Podkreśla, że epidemia koronawirusa i wynikające z niej obostrzenia na pewno spowodują wzrost liczby osób bezrobotnych w kraju i na Pomorzu. W tym i w Gdańsku, który dotychczas mógł się pochwalić rekordowo niskim bezrobociem - wynoszącym zaledwie 2,5% (w całym kraju to ok. 5%).

Jednym z działań rządu mających pomóc utrzymać miejsca pracy jest różnie oceniana tzw. Tarcza Antykryzysowa - pakiet regulacji, które miałyby wspierać przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego.

Czy się sprawdzi - wkrótce się przekonamy. Tarcza zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia. W jej ramach, wsparcia udzielać będą urzędy pracy. Gdański Urząd Pracy zaoferuje kilka form wsparcia: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników; dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy są samozatrudnieni; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych (na podobnych zasadach jak dla przedsiębiorców) i mikropożyczki.

Ta ostatnia forma pomocy już ruszyła.

- 1 kwietnia zaczęliśmy przyjmować wnioski o mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikroprzedsiębiorstw, tzn. zatrudniających do 9 pracowników - mówi Budnik. - Mam nadzieję, że wystarczy środków dla wszystkich zainteresowanych. To nie są pieniądze rządowe, dane nam dodatkowo. Musimy przesunąć środki z własnych limitów Funduszu Pracy, jakie mieliśmy przyznane na ten rok przez ministerstwo - z aktywizacji osób bezrobotnych przesunięte zostały na wsparcie i utrzymanie miejsc pracy. To nie są duże środki - ok. 2 mln zł. Ale mamy zapewnienie ministerstwa, że po wyczerpaniu tego limitu, dostaniemy pieniądze z rezerwy, i że ich nie zabraknie.

Pożyczki wynoszą 5 tys. zł. Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, o ile mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W innym przypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

Na pomoc mogą liczyć także pracodawcy, z którymi GUP zawarł już wcześniej umowy na różne formy aktywizacji - np. szkolenia czy organizacje prac interwencyjnych oraz staży.

- Jesteśmy elastyczni. Jeżeli pracodawcy nie będą w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z tych umów, będziemy starali się iść im na rękę i rozkładać terminy wykonania tych umów na dłuższe okresy. Wszystko będziemy ustać indywidualnie z pracodawcami - dodaje Budnik.

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych w obliczu koronawirusa. Stanowisko Unii Metropolii Polskich


Dla kogo mikropożyczki?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  •  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Ważne dla mieszkańców, firm i instytucji. Jak załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi


Jak aplikować o mikropożyczkę?

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać do Gdańskiego Urzędu Pracy w wybrany sposób:

  •  elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl;
  •  elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres kancelaria@gup.gdansk.pl;
  •  składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby GUP;
  •  lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.


Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udziela Wioletta Jamróz - tel. 58 732 53 65, e-mail wioletta.jamroz@gup.gdansk.pl.

 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy