• Start
  • Wiadomości
  • Zielone światło dla budowy - gdańska spalarnia odpadów powstanie do 2023 roku

Pozwolenie na budowę dla gdańskiej spalarni odpadów ostateczne. Realizacja inwestycji już bez przeszkód

Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy pozwolenie na budowę dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku (to oficjalna nazwa spalarni) i rozstrzygnął na korzyść inwestora, czyli Miasta, odwołanie złożone 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia. Decyzję wydano 26 maja.
29.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku już bez przeszkód
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku już bez przeszkód
Mat. Port Czystej Energii

 

Pozwolenie na budowę gdańskiej spalarni zostało wydane przez organ budowlany już 9 października 2019 roku. Inwestycja nie mogła się jednak rozpocząć. 4 listopada wpłynęło bowiem odwołanie od decyzji Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia. Od tego czasu dokumentacja była szczegółowo sprawdzana przez urzędników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i ostatecznie odwołanie zostało oddalone, a tym samym pozwolenie na budowę stało się ostateczne. 

Decyzja Wojewody Pomorskiego potwierdziła bezzasadność argumentów stawianych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia, a tezy stawiane w odwołaniu nie zostały poparte żadną rzeczową argumentacją, poza ogólną negacją inwestycji. 

- Straciliśmy przez to odwołanie pół roku, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby nadrobić stracony czas. Robimy wszystko, aby w 2023 roku instalacja była oddana do użytkowania. Niezmiernie ważne jest, że Towarzystwo na rzecz Ziemi, które od lat blokuje tego typu inwestycje w całej Polsce, nie zdołało zablokować gdańskiej inwestycji. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie i bezpiecznym dla otoczenia zakładem energetycznym. Będzie przetwarzał jedynie odpady komunalne nie nadające się do recyklingu, a wpływ tej instalacji na środowisko będzie znikomy - wyjaśnia Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii. - Towarzystwo na rzecz Ziemi od lat twierdzi, że spalarnie są niezgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym i utrudnią gminom osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu. To jest oczywista nieprawda. Mimo najlepszej selektywnej zbiórki u źródła przez mieszkańców i późniejszej segregacji odpadów w instalacjach komunalnych, nadal duża ich część nie nadaje się do recyklingu.

 

  Port Czystej Energii. Można już rozpocząć budowę nowoczesnej spalarni w Szadółkach

 

Od kilku lat, zgodnie z obowiązującym prawem, takich odpadów nie można składować, dlatego są one wywożone do innych instalacji termicznych (w tym cementowni) na terenie Polski i poza nią. Gdańska instalacja ograniczy więc „turystykę odpadową” i ustabilizuje wysokość opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według aktywistów Towarzystwa na rzecz Ziemi tego typu odpady lepiej składować niż poprzez termiczne przekształcanie wykorzystywać powstającą z nich energię elektryczną i ciepło.

- Dla mnie jako inżyniera ochrony środowiska, jak również osoby zaangażowanej w działalność społeczną w tej dziedzinie, to irracjonalne myślenie, z pewnością nie mające nic wspólnego z gospodarką cyrkularną - dodaje Sławomir Kiszkurno. 

 

  W Gdańsku powstanie nowoczesna spalarnia odpadów. Podpisano umowę

 

Do Portu Czystej Energii trafiać będą odpady energetyczne, czyli te śmieci, które nie nadają się do recyklingu. To tzw. frakcja resztkowa, czyli m.in. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzony papier czy folie po słodyczach, które dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii co węgiel brunatny. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do sieci energetycznej. Realizacja tej inwestycji ma też ułatwić życie osobom, które mieszkają w bliskim sąsiedztwie Szadółek. Nieprzyjemna woń ma przestać być problemem, dzięki pracy specjalnego bunkra. Panować w nim będzie podciśnienie, które ma uniemożliwić wydostawanie się odoru na zewnątrz.

 

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku