Matematyk Jarosław Drzeżdżon i Barbara Mizerska z tytułami Nauczyciel i Dyrektor Roku

Jarosław Drzeżdżon, nauczyciel matematyki i informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz Barbara Mizerska, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku to zwycięzcy organizowanego po raz pierwszy konkursu „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”. Laureaci zostali wybrani przez mieszkańców podczas głosowania online.
23.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grupa ludzi stojąca na scenie, po rozdaniu nagród
W sobotę, 22 października przyznano po raz pierwszy nagrodę dla dyrektora i nauczyciela roku w Gdańsku. Laureatów wybrali mieszkańcy głosując online
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

-Z wami hasło „Szkoła i Przedszkole Współpracy”, które od lat promujemy, nabiera wyjątkowego znaczenia. Wasz trud został doceniony nie tylko przeze mnie i innych urzędników, ale przez tysiące mieszkańców Gdańska, którzy w konkursie oddali swój głos. Regulamin konkursu zakłada wyróżnienie osób za ich działalność w mijającym roku. Jednak nie tylko ostatnie miesiące, ale lata doświadczyły nas nad wyraz. Zawód, który jeszcze kilka lat temu kojarzył się ze stabilizacją i niezmiennością, teraz stoi na pierwszej linii zmian, które nas dotykają - mówiła podczas gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Nie byłoby standardu gdańskiej edukacji bez zaangażowanych nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Za waszą postawę otwartości, wsłuchiwania się w potrzeby innych bardzo dziękuję.

Roześmiany mężczyzna w garniturze wznosi symboliczny czek
Nauczyciele Roku 2022 został Jarosław Drzeżdżon, matematyk i informatyk w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Celem Konkursu było wyłonienie laureatów będących kreatywnymi i efektywnymi liderami w swoim środowisku lokalnym, inspirującymi dla całej społeczności, zwłaszcza oświatowej. Są to osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania budujących Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój oraz nowoczesności i inteligentnych rozwiązań.

Tytuł Dyrektorki Roku mieszkańcy przyznali Barbarze Mizerskiej, dyrektorce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku
Tytuł Dyrektorki Roku mieszkańcy przyznali Barbarze Mizerskiej, dyrektorce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

13 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu zatwierdzenia poprawności procesu oddawania głosów przez mieszkańców Gdańska oraz wskazania osób wyróżnionych w Konkursie, jak też rekomendacji dwóch osób do nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zobacz galerię zdjęć wręczenia nagród

Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

Zdobywcami nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 5 tys. zł oraz grand prix w konkursie zostali:

 • Jarosław Drzeżdżon - wyróżniony w kategorii: Nowoczesność i inteligentne rozwiązania.
  Jest nie tylko nauczycielem matematyki i informatyki w dwóch gdańskich szkołach, V LO i Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, ale także osobistością edukacji informatycznej. Stworzył portal do nauki programowania i algorytmiki dla uczniów, na którym umieścił setki swoich zadań. Wdrożył i z powodzeniem używa platformy edukacyjnej w oparciu o LCMS Moodle. Łączy matematykę i technologie informatyczne, by pokazać uczniom i nauczycielom zastosowanie matematyki. Jest osobą, która kreatywnie rozwiązuje problemy komputerowe, których nikt inny nie potrafi rozwiązać.
 • Barbara Mizerska - wyróżniona w kategorii: Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój.
  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku i nauczyciel, który łączy praktykę z pasją. Swoimi działaniami przyczyniła się do zdobycia przez szkołę tytułów: Szkoły celującej w zrównoważoną przyszłość oraz Szkoły Humanitarnej. Aktywnie rozwija współpracę z Amnesty International, Stowarzyszeniem Na Styku, Polską Akcją Humanitarną, Szkołą Humanitarną, SOS Ukraina i innymi. Wspiera realizację programów i projektów, finansowanych również ze środków europejskich. Dzieli się swoją wiedzą podczas konferencji branżowych. Zaangażowana jest w organizację festynów w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej działając na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w Oruni. Wspiera również uczniów w procesie ubiegania się o środki i realizacji projektów finansowanych z Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego.
grupa ludzi stojąca na scenie, po rozdaniu nagród
Nauczyciele Roku 2022 z nagrodami
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wyróżnieni w konkursie oraz zdobywcy pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu elektronicznego:

Nauczyciele:

 • Obywatelskość: Mikołaj Wysiecki, Szkoła Podstawowa nr 60
 • Solidarność: Elżbieta Roch, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój: Marian Pułtuski, II Liceum Ogólnokształcące
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania: Jarosław Drzeżdżon, V Liceum Ogólnokształcące
grupa ludzi stojąca na scenie, po rozdaniu nagród
A oto Dyrektorzy Roku 2022
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dyrektorzy:

 • Obywatelskość: Małgorzata Mroczkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13
 • Solidarność: Beata Wołkanowska, Szkoła Podstawowa nr 60
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój: Barbara Mizerska, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania: Beata Wołkanowska, Szkoła Podstawowa nr 60

Podczas gali wręczone zostały również Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody te przyznano 37 dyrektorom i 81 nauczycielom gdańskich samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

statuetki z tytułem Nauczyciel roku stoją na stole
Gdańsk. Gala Finałowa Nagrody Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Komisja edukacyjna UMP

W dniach 21-22 października w Gdańsku odbyło się Posiedzenie Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich, w których wzięło udział 17 przedstawicieli miast. Podczas wizyty odbyło się zwiedzanie przestrzeni warsztatowej Zespołu Szkół Morskich i Zespołu Szkół Łączności oraz obrady komisji.

W piątek członkowie komisji prezentowali jedną aktywność realizowaną w obszarze oświatowym, która mogłaby zostać przedstawiona, jako tzw. „Dobra Praktyka”. Gdańska prezentacja dotyczyła projektu Gratosfera, który zakłada wprowadzenie swobodnej zabawy do szkół podstawowych, która stanowi fundament zdrowia psychicznego dzieci oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych.

W sobotę podczas obrad omówione zostały tematy dotyczące m.in. rekrutacji do szkół średnich na podstawie działań z roku 2022 i wyzwań roku 2023, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oraz sieci przedszkolnej w miastach UMP.

oprac. AU

TV

Ile pączków zjemy w Gdańsku?