Postaw biurko w ECS. Konkurs dla trzeciego sektora do 11 kwietnia

Znasz organizację pozarządową, która szuka miejsca dla swoich działań? Szukasz miejsca z widokiem na historyczne tereny Stoczni Gdańskiej? Europejskie Centrum Solidarności zaprasza fundacje i stowarzyszenia do udziału w konkursie ofert najmu biur i biurek, znajdujących się w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. Termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2022 roku.
( 10.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnętrze w którym znajdują się schody, zielone krzewy i drzewa, ławki do siedzenia
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oferuje organizacjom pozarządowym atrakcyjnie zorganizowaną przestrzeń z miejscem do odpoczynku i spotkań, salami warsztatowymi, wyposażeniem konferencyjnym i specjalnie wyposażoną salą do łączeń online. Wszystko to funkcjonuje pod nazwą SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE.
Fot. Mat. prasowe ECS

Na trzecim piętrze ECS realizowane są działania służące wzmacnianiu kompetencji społeczników i społeczniczek, wymianie doświadczeń na temat innowacji społecznych, budowaniu sieci współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w zmianę społeczną i działaniom na rzecz praw człowieka.

- To doskonale zorganizowana przestrzeń z zapleczem kuchennym, miejscem do odpoczynku i spotkań, salami warsztatowymi, wyposażeniem konferencyjnym i specjalnie wyposażoną salą do łączeń online. Wszystko to funkcjonuje pod nazwą SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE i dziś jest miejscem działań dziesięciu organizacji pozarządowych - mówi Sylwia Bruna, specjalistka ds. animacji społecznej w Dziale Projektów Obywatelskich, koordynatorka SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE. - Ogłoszony konkurs ofert to szansa zarówno dla tych organizacji, które już u nas są, jak i tych, które do tej pory działały w innym miejscu lub nie miały siedziby. 

- Zwycięskie organizacje podpiszą umowy obowiązujące na trzy lata, do końca stycznia 2025 roku - dodaje Bartosz Rief, specjalista ds.projektów społecznych i drugi z koordynatorów SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE.

 

Wnętrze w którym znajduje się duży stół, wokół niego stoją krzesła
Do 11 kwietnia 2022 roku można złożyć wniosek w konkursie ofert najmu biur i biurek, znajdujących się w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE w Europejskie Centrum Solidarności. To oferta dla organizacji pozarządowych.
Fot. Mat. prasowe ECS

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu i w załącznikach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bit.ly/biuroECS  oraz siedzibie ECS.

 

 

Pytania dotyczące konkursu można kierować do:

- w kwestiach formalnych: Marta Węsek-Wiktorska, tel.: 58 772 40 19, e-mail:  m.wesek@ecs.gda.pl

- w kwestiach merytorycznych: zespół Solidarności Codziennie, 3 piętro ECS, pokój 3.32 Sylwia Bruna, tel.: 58 772 40 34, e-mail:  s.bruna@ecs.gda.pl Bartosz Rief, tel.: 58 772 40 30, e-mail:  b.rief@ecs.gda.pl

Oferty należy składać do 11 kwietnia 2022 roku, do godz. 14.00 w siedzibie ECS (plac Solidarności 1, 80-863, Gdańsk, sekretariat, 4 piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem biur i biurek znajdujących się na 3 piętrze budynku ECS - nie otwierać przed godz. 14.30 dnia 11.04.2022 roku”.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj https://tiny.pl/9ktvf