• Start
  • Wiadomości
  • Port Gdańsk przygotowuje się do modernizacji czterech nabrzeży. Które zostaną wyremontowane i przebudowane?

Port Gdańsk przygotowuje się do modernizacji czterech nabrzeży. Które zostaną wyremontowane i przebudowane?

Gdański port stał się w ostatnich latach wielkim placem budowy. Obecnie dobiega końca, kluczowa dla rozwoju Portu Wewnętrznego, inwestycja związana z pogłębianiem toru wodnego i modernizacją ponad 5 kilometrów nabrzeży. Dlatego też projektowane są już kolejne prace, które będą kontynuacją tego, co dotychczas udało się wykonać.
16.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański port przygotowuje się do rozbudowy czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów, wraz z infrastrukturą kolejową
Gdański port przygotowuje się do rozbudowy czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów, wraz z infrastrukturą kolejową
Fot. Port Gdańsk

 

 

W ramach projektu „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk - modernizacja toru wodnego 2” zaplanowano rozbudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów, wraz z infrastrukturą kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe to nabrzeża znajdujące się Basenie Górniczym. Przedsięwzięcie to posiada już niezbędne dokumenty: projektowe, środowiskowe, a także zgody i pozwolenia. Całkowita wartość projektu to około 533 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych, w wysokości 85 proc. kosztów, stanowić będzie nieco ponad 453 mln zł. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2022-2026.

- W lutym br. złożyliśmy do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, w ramach Instrumentu CEF 2”- informuje Monika Charlińska - Bodziony, dyrektor Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy ZMPG SA.

Planowana inwestycja ma przełożyć się na wzrost konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienie potencjału przeładunkowego oraz zwiększenie przepustowości.

Jak informuje Anna Drozd, rzecznik prasowa Portu Gdańsk, dzięki tej inwestycji poprawi się jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy, wzrośnie zdolność przeładunkowa oraz możliwość obsługi większych jednostek. Ponadto zwiększy się długość linii cumowniczej, a linie brzegowe będą dostosowane do potrzeb jednostek o maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w Kanale Portowym. Nabrzeże Bytomskie po przebudowie ma pełnić funkcję nabrzeża uniwersalnego. Rozbudowa planowana jest na odcinku o długości 204 metrów. Inwestycja związana jest z dostosowaniem istniejącej linii brzegowej do planowanego ruchu statków w Kanale Portowym oraz w obrębie Głównej Obrotnicy Portowej. Rozbudowa kolejnego nabrzeża - Rudowego III - ma na celu utworzenie uniwersalnego stanowiska przeładunkowego, przystosowanego do obsługi statków pełnoładownych o nośności 35.000 DWT. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek o długości 232 metrów i fragment Nabrzeża Administracyjnego o długości 18 metrów. Oprócz konstrukcji hydrotechnicznych przebudowane zostaną sieci elektryczne, wodociągowe, odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. Skorygowany zostanie również przebieg torowisk kolejowych. 

 

Przebudowane i zmodernizowane zostaną Nabrzeża: Wiślane i Bytomskie zlokalizowane wzdłuż Kanału Portowego, a także Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe - w Basenie Górniczym
Przebudowane i zmodernizowane zostaną Nabrzeża: Wiślane i Bytomskie zlokalizowane wzdłuż Kanału Portowego, a także Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe - w Basenie Górniczym
Fot. Port Gdańsk

 

- Kolejne nabrzeże, które jest planowane do przebudowy to Nabrzeże Wiślane na odcinku o długości 918 metrów. Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej płyty nabrzeża, posadowionej na nowej ściance szczelnej i nowym układzie palowym. Wykonane zostaną też prace czerpalne przy nabrzeżu. Dzięki temu zwiększą się dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych, w tym głębokość Kanału Portowego przy nabrzeżu do 12 m. Ponadto mają zostać wykonane niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu i modernizacja układu torów kolejowych na nabrzeżu - wylicza Anna Drozd. - Z kolei pierwszy etap przebudowy Nabrzeża Węglowego obejmuje odcinek o długości ok. 540 metrów. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kilku stanowisk przeładunkowych.

Obecnie dobiega końca realizacja projektu: „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”, dofinansowana z Instrumentu CEF. Roboty budowlane zostały już zakończone, obecnie trwają czynności odbiorowe oraz końcowe rozliczenia. Koszt tej inwestycji to około 595,5 mln zł.

Wieloletnia inwestycja gdańskiego portu obejmuje swoim zakresem Nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki Nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego i BON o łącznej długości około 5 km, oraz 7-kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego. Dzięki modernizacji toru wodnego zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego. W Kanale Portowym mogą być obsługiwane jednostki do 250 m długości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m, natomiast na Kanale Kaszubskim - statki o długości do 190 m, szerokości 25 m i zanurzeniu 9,35 m. 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów