• Start
  • Wiadomości
  • Ponowny przetarg na opracowanie projektu rozbudowy Węzła Szadółki

Ponowny przetarg na opracowanie projektu rozbudowy Węzła Szadółki

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła ponowny przetarg na opracowanie projektu rozbudowy Węzła Szadółki. Dokumentacja ma powstać w 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
09.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa_wzel


W ramach rozbudowy Węzła Szadółki powstanie droga łącząca ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale. Droga przewidziana jest jako ulica lokalna o przekroju jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Skrzyżowanie z ul. Przywidzką powinno przewidywać wszystkie relacje (skrzyżowanie skanalizowane o pełnych relacjach lub rondo), wraz ze skomunikowaniem obiektów handlowo-usługowych w obszarze. Projektant ma uwzględnić także m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych czy zagospodarowanie zieleni z małą architekturą. Prace nad opracowaniem potrwają 14 miesięcy.

Pierwszy przetarg dotyczący zadania został ogłoszony w kwietniu, jednak ze względu na przekroczenie kwoty ofertowej, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na opracowanie projektu, poprzednie postępowanie unieważniono. W pierwszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Za opracowanie dokumentacji węzła firmy zażądały ponad 388 tys. złotych i 525 tys. złotych. Na inwestycję zamierzano przeznaczyć 120 tys.

Dodatkowo w planach jest przebudowa samego Węzła Szadółki, którą przeprowadzić ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie inwestycyjne prowadzone przez GDDKiA będzie obejmowało rozbudowę odcinka drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta), wraz z rozbudowa węzła „Szadółki” na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Jabłoniową, a także rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego.

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz na stronie DRMG.

 

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?