• Start
  • Wiadomości
  • Pomorskie Centrum Inwestycyjne - plac składowy i grunty dla małych i średnich firm

Pomorskie Centrum Inwestycyjne - plac składowy i grunty dla małych i średnich firm

InvestGDA planuje dzierżawę terenów inwestycyjnych w pobliżu portu skupionych w ramach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Już teraz zaś rozpoczyna inwestycje, które przygotować mają teren dla odbiorców oferty - firm z sektora MŚP. Podajemy szczegóły projektu.
19.10.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tereny dedykowane dla sektora MŚP w ramach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (oznaczone na niebiesko)
Tereny dedykowane dla sektora MŚP w ramach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego
fot. InvestGDA

W bezpośredniej bliskości Portu Północnego i Terminala DCT zlokalizowane są tereny Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, za których zagospodarowanie odpowiada InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego). Tereny PCI obejmują 67 ha, a ich komercjalizacja przeprowadzana jest zgodnie z misją InvestGDA, którą jest aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych i wspieranie przedsiębiorczości w Gdańsku.

Logo PCI

W ślad za inwestycjami zrealizowanymi na terenie PCI - Centrum Biurowym KOGA wraz z wewnętrznym układem drogowym i placem składowym, wkrótce przyjdzie czas na kolejne. 

Działania InvestGDA w tym zakresie koncentrują się aktualnie na przygotowaniu oferty dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na których działalność na terenie PCI przeznaczono ok. 10 ha. W najbliższym czasie ruszy budowa utwardzonego placu składowego o powierzchni ponad 1 ha przeznaczonego pod dzierżawę.

Odpowiedź na deficyt

Placowi składowemu towarzyszyć będzie niezbędna infrastruktura, m.in: zbiornik retencyjny i przeciwpożarowy, oświetlenie oraz przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej). Dojazd poprowadzony zostanie za pomocą wewnętrznego układu drogowego PCI. Konstrukcja nawierzchni placu przygotowana będzie na wysokie obciążenia, co umożliwi przeładunek i tymczasowe składowanie elementów ponadgabarytowych i ciężkich.

Nz. od prawej: Marek Ossowski prezes zarządu InvestGDA oraz Maciej Cieślik wiceprezes zarządu InvestGDA, w perspektywie tereny Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, fotografia powstała na tarasie Centrum Biurowego KOGA
Nz. od prawej: Marek Ossowski prezes zarządu InvestGDA oraz Maciej Cieślik wiceprezes zarządu InvestGDA, w perspektywie tereny Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, fotografia powstała na tarasie Centrum Biurowego KOGA
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Wiceprezes zarządu InvestGDA Maciej Cieślik podkreśla, że projekt placu składowego dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży TSL (łączącej sektory: transport, spedycję i logistykę).

Firmy z sektora TSL są wysoce wyspecjalizowanymi usługodawcami, którzy zaspokajają potrzeby logistyczne klientów z różnych sektorów gospodarki. W łańcuch dostaw, w którym za logistykę odpowiadają głównie średnie i duże podmioty, rolę podwykonawców pełnią przede wszystkim małe firmy, specjalizujące się w transporcie i spedycji wybranych rodzajów ładunków.

- Z analizy rynku wynika, że istotnym ograniczeniem dla branży TSL jest deficyt terenów inwestycyjnych i infrastruktury w bezpośrednim sąsiedztwie portu, zwłaszcza dedykowanych przedsiębiorstwom sektora MŚP - mówi Maciej Cieślik. - Stąd nasza decyzja o budowie utwardzonego placu składowego. Przy czym nie chcielibyśmy, by dzierżawcy placu oferowali tam tylko “czyste składowanie”. Wiemy, że w Trójmieście działają firmy z sektora MŚP, które działają w oparciu o wyspecjalizowaną technologię i know-how z dziedziny nowoczesnego i ekoefektywnego składowania, konfekcjonowania i przeładunku, i że potrzebują one przestrzeni do działania w lokalizacji bliskiej portowi. 

Warto podkreślić, że położenie PCI to coś więcej niż tylko “lokalizacja bliska portowi”. Układ dróg zapewnia bezpośrednie połączenie z autostradą i drogą ekspresową w kierunku Warszawy oraz z Tunelem pod Martwą Wisłą i obwodnicą południową Gdańska. Równie istotne jest bezpośrednie połączenie z drogami wewnętrznymi portu, co umożliwia przejazd pojazdów ponadgabarytowych na teren PCI bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport, niezbędnych w przypadku korzystania z dróg publicznych.

Projekt placu składowego dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży TSL (łączącej sektory: transport, spedycja i logistyka), nz. jeden z największych kontenerowców na świecie- MSC Ambra w trakcie rozładunku w Terminalu DCT, marzec 2020 r.
Projekt placu składowego dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom z branży TSL (łączącej sektory: transport, spedycja i logistyka), nz. jeden z największych kontenerowców na świecie- MSC Ambra w trakcie rozładunku w Terminalu DCT, marzec 2020 r.
fot. Fb Port Gdańsk

Nie tylko plac składowy

Równolegle z budową placu składowego, przygotowane zostaną grunty typu greenfield o łącznej powierzchni 7 ha, gdzie dzierżawcy będą realizować swoje projekty. Szansę na dzierżawę otrzymają w szczególności przedsiębiorcy, których profil działalności mieści się w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in.: technologie offshore i portowo-logistyczne, a także szeroko pojęte technologie ekoefektywne). 

Projekt budowy placu składowego i przygotowania gruntów typu greenfield otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 4 mln zł (w ramach konkursu grantowego Invest in Pomerania II).

Umowę z wyłonionym przez InvestGDA w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac podpisano 15 września br. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 8 mln zł, a czas realizacji około sześć miesięcy. Termin oddania inwestycji zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

 

FILM PREZENTUJĄCY TEREN POMORSKIEGO CENTRUM INWESTYCYJNE Z PERSPEKTYWY DRONA
  

Zrównoważony rozwój w PCI

Zabiegając o przygotowanie optymalnych warunków dla przedsiębiorców, InvestGDA stawia jednocześnie na możliwie najbardziej zrównoważony rozwój PCI.

- W naszej działalności mamy na uwadze nie tylko aspekt ekonomiczny, ale także ekologiczny. Zaprojektowaliśmy dla całego PCI centralny układ odwodnieniowy. Oczywiście funkcjonuje on już teraz, ale chcemy go rozbudować, wykorzystując naturalną rzeźbę i możliwości terenu - tłumaczy Maciej Cieślik. - Zalesiony fragment obszaru Centrum pełni funkcję naturalnego “zbiornika retencyjnego”. Chcemy wykorzystać ten potencjał i wkomponować część lasku w zbiorowy system odwodnieniowy. Równolegle z “twardymi inwestycjami”, wokół Centrum Biurowego KOGA i na całym obszarze pojawią się nowe nasadzenia. Oczywiście, nie będzie to nowy park miejski, ale chcemy tu mocniej zaznaczyć obecność zieleni.

Do podlewania roślinności wokół KOGI wykorzystywana będzie deszczówka, a system do jej retencjonowania zostanie zamontowany przy budynku w przyszłym roku - podobnie jak, zaprojektowany już układ paneli fotowoltaicznych. Wykorzystanie fotowoltaiki pozwoli na częściowe skompensowanie zużycia energii powierzchni wspólnych obiektu, głównie w zakresie oświetlenia parkingu.

Z kolei w maju tego roku z inicjatywy InvestGDA na terenie zielonym przy biurowcu stanęła pasieka, w której drewnianych ulach zamieszkało pięć pszczelich rodzin.

Warto dodać, że przestrzeń biurowa w KODZE na wynajem to uzupełnienie oferty dla dzierżawców PCI - tym atrakcyjniejsza, że zarządzana w zrównoważony sposób.

Pięć pszczelich rodzin mieszka w pięciu ulach przy Centrum Biurowym KOGA - pojawiły się tu z inicjatywy InvestGDA
Pięć pszczelich rodzin mieszka w pięciu ulach przy Centrum Biurowym KOGA - pojawiły się tu z inicjatywy InvestGDA
fot. Fb InvestGDA
 
logo-colour
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. (InvestGDA) to powołana w 2008 roku spółka miejska, której głównym zadaniem jest komercjalizacja i aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych. InvestGDA jest również inicjatorem projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Gdańska, aktywnie kształtując krajobraz gospodarczy miasta. Spółka oferuje usługi kompleksowego doradztwa inwestycyjnego i biznesowego. Współorganizuje misje gospodarcze oraz wydarzenia biznesowe umożliwiające rozwój przedsiębiorców, reprezentujących różne dziedziny gospodarki. W strukturze InvestGDA funkcjonuje również Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, która aktywnie realizuje działania w obszarze CSR, realizując projekty wspierające m.in. lokalny rynek pracy oraz inicjatywy kulturalne i społeczne.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta