• Start
 • Wiadomości
 • Pomorski Zespół do Spraw Kobiet już działa - ma dbać o równe traktowanie kobiet w pracy

Pomorski Zespół do Spraw Kobiet już działa - ma dbać o równe traktowanie w kobiet w pracy

Za nami pierwsze spotkanie Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet. Będzie to organ doradczo-konsultacyjny przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Zespół, w którego skład wchodzą m.in. szefowe pomorskich firm, instytucji i NGO-sów, prawniczki, pracowniczki naukowe i trenerki ma przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i zajmować się wyrównywaniem ich szans zawodowych i ekonomicznych.
11.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wręczenie nominacji do Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet odbyło się w piątek, 9 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Wręczenie nominacji do Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet odbyło się w piątek, 9 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
fot. Dorota Kulka

 

 

Pomorski Zespół do spraw Kobiet jest organem doradczo-konsultacyjnym. Najważniejszym jego zadaniem będzie podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. Ma też monitorować i analizować potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet.

Co ważne, zespół będzie analizować aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych. Ma opracowywać informacje o sytuacji w regionie w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn oraz diagnozować bariery oraz rekomendować system promowania praktyk i polityk równościowych w tym zakresie.

Ponadto, praca zespołu będzie polegać na nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk z innymi ciałami i instytucjami prowadzącymi podobną aktywność w Polsce i za granicą.

Zespół liczy 22 członkinie i członków, którzy zostali powołani na trzyletnią kadencję. Są wśród nich m.in. szefowe różnych pomorskich firm i instytucji, organizacji pozarządowych, prawniczki, pracowniczki naukowe uczelni wyższych, a także trenerki. Przewodniczącą grupy jest Jolanta Szydłowska, prezeska Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli również: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Weremko oraz jej zastępczyni Agnieszka Zabłocka.

Ustalono, że zespół ma spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Na co dzień pracować będzie w mniejszych grupach, które szczególnie aktywnie mają działać w środowiskach lokalnych.  

 

Pełny skład Zespołu:

 • Jolanta Szydłowska – prezeska Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, opzrewodniczaca
 • Michał Glaser – prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot,
 • Dorota Zabłudowska – sędzia sądu rejonowego, członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Wiceprezeska Oddziału Gdańskiego,
 • Anna Kluczek-Kollár – radczyni prawna, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
 • Ewa Lechman – doktor habilitowana nauk ekonomicznych, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 • Przemysław Rutkowski – profesor, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
 • Dorota Sobieniecka-Kańska – dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu,
 • Małgorzata Wokacz-Zaborowska – dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodnicząca,
 • Anna Fibak – wiceprezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu,
 • Beata Ligman – trenerka/coach, właścicielka Ligmanstudio,
 • Piotr Stec – prezes Zarządu Fundacji MAPA Obywatelska,
 • Bożena Rybicka-Grzywaczewska – prezeska Gdańskiej Fundacji Dobroczynności,
 • Jakub Szlachetko – prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego w Gdańsku,
 • Susanna Izzetdinova – członkini Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek,
 • Tomasz Smorgowicz – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju,
 • Aleksandra Mosiołek – dyrektorka Centrum Praw Kobiet, oddział Gdańsk,
 • Krystyna Łuczycka – członkini Zarządu Stowarzyszenia Sabat Szefowych, skarbnik
 • Zyta Górna – prezeska Fundacji Izba Regionalna w Zgorzałem,
 • Justyna Słowińska – przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,
 • Danuta Wawrowska – prezeska Kobiecy Słupsk, adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

TV

Prezydent Gdańska z mieszkańcami Aniołek przy jednym stole