Trwa drugi nabór ofert na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom z Ukrainy

Kursy języka polskiego, krótkoterminowa opieka nad dziećmi czy prowadzenie punktu wsparcia "Take and Go". To przykładowe działania zrealizowane w ramach pierwszego zaproszenia dla Organizacji Pozarządowych, na które przeznaczono 300 tysięcy złotych. Obecnie w systemie WITKAC trwa kolejny nabór wniosków na realizację zadań, na które zabezpieczono 590 000 zł.
( 09.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Punkt Take and Go w Olivia Business Centre
Punkt "Take and Go" w Olivia Business Centre
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Organizacje Pozarządowe realizują samorządowe zadania

W ramach pierwszego zaproszenia na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy, oferty realizowane były do 30 czerwca. Priorytetem było zapewnienie wsparcia żywnościowego, organizację sklepów "take and go", integrację oraz samopomoc obywateli i obywatelek Ukrainy, a także organizację pomocy wolontariuszy.

Do realizacji zadań w pięciu obszarach zgłosiły się cztery Organizacje Pozarządowe:

 • Fundacja “Pomagamy, nie ziewamy”
 • Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation"
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Zgłoszone organizacje zapewniły wsparcie żywnościowe dla migrantów wojennych z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gdańska, prowadziły  kursy języka polskiego i polskiego języka migowego, krótkoterminową opiekę nad dziećmi w formie stacjonarnej, lokalne punkty wsparcia, punkty "Take and Go Madison" oraz "Take and Go Olivia Business Centre", a także koordynowały wolontariat pomocy Ukrainie.

Przygotowanie działań w trakcie wakacji

Zadania związane z pomocą obywatelom z Ukrainy, mogą być realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Zainteresowane organizacje mogą wybierać spośród poniższych działań:

 • Organizacja działań pomocowych, informacyjnych: #gdanskpomagaukrainie. Koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Gdańska oraz prowadzenie działań informacyjnych. Kwota: 40 000 zł.
 • Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów kontaktu udzielających wsparcia rzeczowego i żywnościowego dla obywateli Ukrainy. Kwota: 120 000 zł.
 • Koordynacja sieci wolontariatu w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Kwota: 30 000 zł.
 • Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w maksymalnie 10 punktach rozproszonych na terenie Gdańska. Kwota: 20 000 zł na każdy punkt.
 • Prowadzenie działań informacyjnych oraz organizacja poradnictwa prawno-psychologicznego. Kwota 30 000zł.
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy. Kwota: 50 000zł.
 • Organizacja wakacyjnej opieki nad dziećmi. Kwota: 120 000zł.

Szczegółowy opis zadań: zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy  

Nabór wniosków w systemie WITKAC.