• Start
  • Wiadomości
  • Pomoc lokalowa dla artystów i rzemieślników z rzadką profesją

Pomoc lokalowa dla artystów z Gdańskich Otwartych Pracowni oraz rzemieślników z rzadką profesją

Dzięki zmianie w uchwale w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, artyści tworzący w Gdańskich Otwartych Pracowniach, których umowa najmu dobiega końca, liczyć mogą na pierwszeństwo w dalszym wynajęciu lokalu i kontynuację działań artystycznych w dotychczasowym miejscu. Przyjęta w czwartek, 30 marca, przez Radę Miasta Gdańska zmiana zakłada również, że rzemieślnicy wynajmujący miejskie lokale użytkowe otrzymać mogą obniżkę czynszu, w ramach wsparcia historycznie związanych z Gdańskiem, zanikających już umiejętności i zawodów. 
30.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kolorowe witraże z motywami Gdańska
Pracownia witraży w Oliwie, jej właściciel będzie mógł się teraz ubiegać o obniżkę czynszu najmu nawet o połowę
mat. Gdańskie Nieruchomości

Jakie zmiany czekają najemców w Gdańskich Otwartych Pracowniach?

Jednym z projektów, uchwalonych podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska był projekt zmian do uchwały w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

5. charytatywna Aukcja Sztuki ASP. Artyści zebrali ponad 10 tys. zł dla walczącej Ukrainy

Zgodnie z przyjętymi zmianami dotychczasowi najemcy Gdańskich Otwartych Pracowni, po zakończeniu trwania umowy zawartej w ramach programu, otrzymują pierwszeństwo w dalszym wynajmowaniu przestrzeni przyznanej w ramach konkursu, w której dotychczas prowadzili działania artystyczne.

Czym są Gdańskie Otwarte Pracownie?

Program Gdańskich Otwartych Pracowni realizowany jest od 5 lat, a jego ideą jest udostępnienie artystom na preferencyjnych warunkach lokali miejskich, w których mogą pracować i prezentować tworzoną sztukę widzom, a także angażować mieszkańców we współtworzenie kultury w naszym mieście.
W działających już 12 Gdańskich Otwartych Pracowniach odbywają się m.in. wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne, kameralne koncerty czy pokazy filmów. Już niebawem dołączą do nich dwie nowe pracownie, przyznane w ramach rozstrzygniętej niedawno, kolejnej już edycji konkursu.

Zwiększenie liczby rzemieślników z ofertą niższego czynszu

Zaproponowany projekt zmian w uchwale umożliwił także rozszerzenie katalogu rzemiosł, w przypadku których najemcy miejskich lokali użytkowych uprawnieni są do skorzystania obniżki czynszowej.
 
Zaproponowana i uchwalona przez radnych zmiana daje prezydent miasta Gdańska możliwość udzielenia wsparcia rzemieślnikom prowadzącym w gminnych lokalach działalność związaną z rzadkim, a nawet zanikającym już rzemiosłem, które często historycznie wpisuje się w krajobraz miasta Gdańska.
 
O obniżkę czynszu najmu nawet o 50 proc. będą więc mogli wnioskować nie tylko księgarze, ale także rzemieślnicy, którzy w lokalach miejskich prowadzą działalność z zakresu grawerstwa, brązownictwa, witrażownictwa, lutnictwa czy rymarstwa, a także szewcy, kaletnicy i introligatorzy.
 
Obniżka czynszu najmu możliwa będzie na pisemny wniosek najemcy lokalu i przyznawana będzie na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Pomorska Gala Rzemiosła 2022: "Przedsiębiorcy tworzą dobrobyt całego kraju"

Informacja dla rzemieślników prowadzących działalność w lokalu miasta o tym, jak wnioskować o obniżkę czynszu, dostępna będzie na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości.
 
oprac. RP