• Start
  • Wiadomości
  • Miejskie stypendia dla gdańskich twórców. Wnioski można składać do 10 stycznia

Miejskie stypendia dla gdańskich twórców. Wnioski są przyjmowane do 10 stycznia

Rozpoczął się nabór do pierwszej edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2022 dla osób fizycznych. Na wsparcie miasta mogą liczyć twórcy w takich dziedzinach jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Łączna pula środków na ten cel wynosi 800 tys. zł. Stypendia są maksymalnie półroczne i wypłacane miesięcznie, ich wysokość to 3010 zł brutto. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 10 stycznia 2022 roku.
07.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Warto pamiętać, że ocenie poddawane są jedynie wnioski złożone za pośrednictwem systemu Witkac. Prawidłowo złożone wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna
Warto pamiętać, że ocenie poddawane są jedynie wnioski złożone za pośrednictwem systemu Witkac. Prawidłowo złożone wnioski rozpatruje komisja stypendialna
fot. Pixabay

 

 

 

Przed twórcami kolejna szansa na zdobycie finansowania na swoją działalność, należy jednak pamiętać, że program kierowany jest do twórczyń i twórców jako wsparcie w procesie powstania dzieła, a nie na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich). 

O wsparcie mogą ubiegać się gdańszczanie, wg regulaminu: są to osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku. 

Od ubiegłego roku regulamin programu stypendialnego zmienił się i nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku. Maksymalnie półroczne stypendium wypłacane jest w miesięcznych transzach. Jego wysokość w 2022 roku to 3010 zł brutto - kwota jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

Zmiana dotyczy również sposobu składania wniosków - teraz obowiązuje forma internetowa, poprzez system Witkac. 

Warto też pamiętać, że po zakończeniu pobierania stypendium, do obowiązków stypendysty należy złożenie sprawozdania dokumentującego realizację projektu. Taki dokument trzeba złożyć, również za pośrednictwem systemu Witkac.

 

Wnioski w pierwszym naborze do 10 stycznia

Wnioski za pomocą portalu Witkac.pl można składać do 10 stycznia, do godz. 23.59, ale warto nie odkładać działania na ostatnią chwilę. Jeśli będziemy mieć jakiekolwiek problemy przy wypełnianiu wniosków czy dołączaniu dokumentów - w godzinach pracy urzędu można skorzystać z pomocy urzędniczki. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracowniczki Biura Prezydenta ds. Kultury:

  • Marta Kąkel tel. 58 323 65 56, marta.kakel@gdansk.gda.pl
  • Elżbieta Czekaj tel. 58 323 61 23, e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl 

W składanym wniosku powinien się znaleźć opis twórczych dokonań i rozwoju autora projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki, w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Do wniosku należy niezbędnie dołączyć portfolio - rozumiane jako źródło najistotniejszych danych o dorobku twórczym, w tym najważniejszych osiągnięć, na podstawie których komisja będzie mogła określić przebieg dotychczasowej kariery artystycznej i ocenić umiejętności czy stopień przygotowań potrzebny do realizacji projektu. Mogą się na niego składać fragmenty utworów, katalogi wystaw, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, rekomendacje, recenzje, szkice planowanych dzieł itd.

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Należy złożyć je niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru. 

Dokumenty można złożyć:

  • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:

- ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,

- ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

- ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kto nie zdąży ze złożeniem dokumentów w tej edycji konkursu, ma jeszcze szansę ubiegać się o stypendium w połowie roku. Druga transza dokumentów będzie rozpatrywana do 10 czerwca. 

Pieniądze są wypłacane z budżetu Miasta Gdańska. Warto też pamiętać, że stypendium przyznaje się na realizację projektów, na które nie zostało przyznane dofinansowanie z innych źródeł publicznych.

 

Stypendia za rok 2021

W mijającym roku Prezydent Gdańska przyznała stypendia kulturalne dwa razy: 

  • w pierwszej turze - dla 112 gdańskich twórców na łączną kwotę 1 033 200 zł.
  • w drugiej turze - dla 79 gdańskich artystów i artystek, na łączną kwotę 680 400,00 zł.

Wśród stypendystów znaleźli się tacy artyści jak: Barbara Piórkowska, Julita Wójcik, Krystyna Chwin, Dorota Walentynowicz czy Wojciech Boros. W drugim naborze stypendia otrzymali, m.in.: Jakub Knera, Olo Walicki, Agata Nowosielska, Arkadiusz Czernysz.

Szczegóły programu znajdują się w Uchwała XXXI/805/20 z Regulaminem przyznawania Stypendium.