• Start
 • Wiadomości
 • Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny wśród 10. najlepszych uczelni badawczych w Polsce!

Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny wśród 10. najlepszych uczelni badawczych w Polsce!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dziś (30 października) wyniki 1. konkursu “Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Grupa międzynarodowych ekspertów wyłoniła w nim 10 polskich uczelni z największym potencjałem badawczym. Są wśród nich dwie gdańskie uczelnie. Obecność w tym gronie oznacza większe wsparcie finansowe z ministerialnego budżetu na sześć lat.
30.10.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rektorzy najlepszych polskich uczelni z dyplomami ministerialnego konkursu, od lewej: prof. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
Rektorzy najlepszych polskich uczelni z dyplomami ministerialnego konkursu, od lewej: prof. Tomasz Bączek prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
Joanna Śliwińska/GUMed

 

Politechnika Gdańska uplasowała się na drugim miejscu listy rankingowej konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny - na siódmym.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie dwudziestu najlepszych uczelni w Polsce, międzynarodowy zespół ekspertów (skład w ramce pod tekstem) wyłonił dziesięć, które w latach 2020 – 2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

- Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy przyczynili się do tego, że nasza uczelnia znalazła się w tak elitarnym gronie, w szczególności naukowcom i doktorantom, poprzednim władzom uczelni oraz moim obecnym współpracownikom - powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej odbierając nominację do zacnego grona najlepszych uczelni z rąk premiera Jarosława Gowina na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

- Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych - powiedział z kolei prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Oto lista rankingowa 10 najlepszych uczelni w konkursie MNiSW:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Warszawska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski.
Politechnika Gdańska - druga w kraju po Uniwersytecie Warszawskim
Politechnika Gdańska - druga w kraju po Uniwersytecie Warszawskim
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Gdański Uniwersytet Medyczny - jedyna uczelnia medyczna w prestiżowym gronie 10. o największym potencjalne badawczym w Polsce
Gdański Uniwersytet Medyczny - jedyna uczelnia medyczna w prestiżowym gronie 10 o największym potencjalne badawczym w Polsce
GUMed

 

Uczelnie, które ministerstwo zaprosiło do udziału w konkursie, musiały przedstawić swoje plany rozwoju. Obejmowały one szczegółową prezentację celów oraz działań, które podnieść mają poziom badań naukowych i jakość kształcenia. Realizacja wyznaczonych celów przyczynić się ma do zwiększenia szans polskich uczelni wyższych w konkurencji z najlepszymi ośrodkami na świecie.

Uczelnie, które ministerstwo zaprosiło do udziału w konkursie, ale znalazły się poza pierwszą dziesiątką, także otrzymają zwiększone wsparcie finansowe z ministerstwa w latach 2020-2026 – subwencję zwiększoną o 2 proc., a także możliwość startu w kolejnej edycji konkursu. W tym gronie jest Uniwersytet Gdański (na miejscu trzecim w drugiej dziesiątce konkursu).

 

O EKSPERTACH KONKURSU

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton.

Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym, reprezentowali wszystkie dziedziny nauki.

Przewodniczący zespołu, prof. Lauritz Holm-Nielsen, był współautorem raportu Poland’s Higher Education and Science System przygotowanego w 2017 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Horizon 2020 Policy Support Facility.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów