• Start
  • Wiadomości
  • Politechnika Gdańska. Wmurowano akt erekcyjny pod Centrum Kompetencji STOS

Politechnika Gdańska. Wmurowano akt erekcyjny pod Centrum Kompetencji STOS

W czwartek 18 lutego na terenie budowy centrum informatycznego STOS PG, które powstaje przy ul. Traugutta, odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego. Koszt tej inwestycji to 156 mln zł. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.
18.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS. Akty trzyma prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS. Akty trzyma prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
fot. Rafał Malko/NDI

 

Centrum Kompetencji STOS będzie stanowić nową siedzibę Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG, operatora trójmiejskiej i akademickiej sieci komputerowej. Powstałe w nim serwerownie zostaną wyposażone w najnowocześniejsze systemy do gromadzenia i przetwarzania danych. Centrum posłuży także do opracowywania danych i zjawisk związanych z różnymi dziedzinami życia. STOS umożliwi też organizowanie interdyscyplinarnych laboratoriów i będzie wykorzystywane do badań naukowych związanych m.in. z fizyką, chemią, biotechnologią, astronomią czy medycyną.

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to ważny moment w procesie powstawania każdej inwestycji. W czwartek 18 lutego na placu budowy przy ul. Traugutta w Gdańsku w wydarzeniu udział wzięli, min.:

  • Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego
  • Dariusz Drelich, wojewoda pomorski
  • Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent Gdańska
  • prof. Henryk Krawczyk, były rektor PG i inicjator budowy CK STOS  
  • Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI (wykonawca)
  • Zbigniew Reszka, prezes Arch Deco (projektant)
  • Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza
  • prof. Krzysztof Wilde, rektor PG

- Chcę wyraźnie podkreślić, że ta instytucja nie powstałaby, gdyby nie fundusze europejskie - powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. (...) Politechnika Gdańska jest dumna z tej budowy, upatrujemy w niej dużą przyszłość i w moim przekonaniu ta inwestycja - Centrum Kompetencji STOS - a także jej przyszłe funkcjonowanie, będzie wizerunkiem Gdańska i Pomorza oraz wpisze się w sposób znaczący w naukową i akademicką mapę Polski i Europy. 

Koszt inwestycji, która zakończy się w 2022 r., to 155,7 mln zł. 90,1 mln zł pokryło unijne dofinansowanie, otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udało się je pozyskać dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i marszałka Mieczysława Struka oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Pozostała część kwoty uczelnia pokrywa niemal w całości ze środków własnych wygospodarowanych przez Centrum Informatyczne TASK PG. Inwestycję wsparły również dodatkowe środki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Bez kohabitacji z rządem trudno byłoby zrealizować Politechnice ten wielki projekt - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - (...) Bardzo się cieszę, że rektorowi Krawczykowi udało się przekonać ministerstwo nauki, ale także ministerstwo odpowiadające za fundusze europejskie, że ten projekt jest ważny dla gospodarki i że jest to rzeczywiście jedna z największych, aktualnie realizowanych inwestycji, współfinansowanych z funduszy europejskich. 

Całkowity koszt projektu przewyższy 200 mln zł. Wynika to z potrzeby uzupełnienia CK STOS o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie (w tym superkomputer), które uczelnia będzie sukcesywnie kupować i instalować w obiekcie w kolejnych latach.

- Tak nowoczesne centrum, taki komputer, taka baza danych będzie służyła nie tylko przedsiębiorcom i gospodarce Pomorza, ale całej Polsce i mam nadzieję Europie Środkowej - powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Mam też nadzieję, że to będzie przykład, jak ważne są inwestycje, które będą umożliwiały innowacyjny rozwój na którym nam tak bardzo zależy. Bez baz danych, bez możliwości obliczeniowych, trudno sobie wyobrazić implementację tych wszystkich idei, świetnych pomysłów, które trzeba przenieść do gospodarki. 

 
Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej
Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej
fot. Rafał Malko/NDI

 

CK STOS powstaje na zboczu Szubieniczej Góry w Gdańsku Wrzeszczu. W ramach inwestycji zmieni się okolica obiektu. Powstanie tam m.in. nowy park i przestrzeń typowo rekreacyjna. 

- Patrzę w przyszłość oczyma wyobraźni, jak ten wspaniały kampus będzie się rozwijał - mówił Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji. - Brakuje mi tylko jeszcze jednego elementu, oprócz tych wszystkich wspaniałych budynków dla świata nauki, dla studentów - czyli trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz, Nowej Politechnicznej, jeszcze lepszego skomunikowania Politechniki z pozostałą częścią miasta. Liczę, że za kilka lat również doczekamy się i tej inwestycji. 

Pomysłodawcą i kierownikiem inwestycji, która powstaje przy ul. Traugutta jest prof. Henryk Krawczyk, były rektor Politechniki Gdańskiej, aktualnie dyrektor Centrum Informatycznego TASK. 

- Historię można kojarzyć z danymi, z opisami różnych zdarzeń, wydarzeń, zjawisk, spotkań - powiedział prof. Henryk Krawczyk. - To, co tworzy historię, można informatycznie zapisać jako ogromny zbiór danych, pochodzący z różnych dyscyplin, obejmujący różne obszary życia. Tu, w tym miejscu, powstanie takie centrum, które będzie gromadziło dane z różnych dziedzin, dotyczące różnych zjawisk, laboratoriów badawczych, spotkań biznesowych. Dane, które zostaną tu zgromadzone, będą przetwarzane przez superkomputery, które będą je analizowały w różny sposób, ponieważ będą to dane transdyscyplinarne, a więc będzie może wydobywać z nich różnego typu wiedzę. (...) Ta wiedza będzie służyć społeczeństwu, uczelniom, ale będzie też pozwalała sprostać wyzwaniom przyszłości. (...) Tutaj będzie kopalnia złota, kopalnia wiedzy i mądrości, która pozwoli nam żyć łatwiej i przyjemniej. 

Podczas wydarzenia poinformowano, że pomimo trudnych warunków pogodowych, budowa idzie zgodnie z planem. Inwestycja powinna zostać ukończona w 2022 roku. 

- Jesteśmy firma budowlaną, wielu z nas, inżynierów, jest absolwentami Politechniki Gdańskiej, tym większą mamy satysfakcję, że możemy realizować projekt dla swojej uczelni macierzystej - powiedziała Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI, generalnego wykonawcy tej inwestycji. 

ZOBACZ FILM Z WYDARZENIA

 

– Jesteśmy w trakcie wykonywania tzw. stanu surowego budynku – mówi Dominik Kardynał, kierownik budowy z grupy NDI. – Zakończyliśmy obudowę wykopu, wykonujemy również instalacje sanitarne i elektryczne. Gotowa jest też niższa płyta fundamentowa poziomu „-2”, ściany i stropy nad poziomem „-1”, a obecnie wykonujemy stropy poziomu „0”. Zima w tym roku nas nie rozpieszcza, ale pomimo tego udaje się nam realizować niemal wszystkie zaplanowane prace.

Aktualnie budowlańcy pracują nad konstrukcją najgłębszej części budynku, czyli garażami podziemnymi. W najbliższych tygodniach wykonawca planuje wykonanie ostatniego stropu „0” nad częścią garażową i będzie prowadzić kolejne prace zaplanowane w harmonogramie budowy.

CZYTAJ:

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę centrum informatycznego STOS za 156 mln zł

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania