Podsumowanie kadencji Rad Dzielnic w latach 2019-2024. Podziękowanie dla radnych

Kończy się ponad pięcioletnia kadencja Rad Dzielnic. W 35 dzielnicach na rzecz ich mieszkańców pracowało ponad 550 radnych. W tym czasie organizowano regularnie spotkania, spacery i kolegia, podczas których rozmawiano o problemach lokalnych społeczności. Dzięki zaangażowaniu radnych i współpracy z urzędnikami dzielnice przechodziły metamorfozy i odbywało się w nich wiele wydarzeń. Podsumowanie mijającej kadencji odbyło się we wtorek, 25 czerwca, na Polsat Plus Arenie Gdańsk.
26.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kobieta w okularach z mikrofonem na scenie. Za nią ekran, przed nią ludzie siedzący na krzesłach (tyłem do obiektywu)
- Rady Dzielnic w naszym mieście tworzy ponad 550 osób. Każdemu bardzo dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Podziękowanie od prezydent miasta

- To była najdłuższa kadencja w historii samorządności, od 1990 roku. Przez 5 lat korzystaliśmy z wielu okazji do rozmowy. Spotykaliśmy się podczas spacerów dzielnicowych, kolegiów przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic czy w czasie spacerów. Bardzo dziękuję za te społeczne zaangażowanie. Wiecie doskonale, że spośród 35 dzielnic naszego miasta każda jest inna i każda jest wyjątkowa. Różni się ich specyfika, wyzwania i problemy. Dziękuję za wszystkie formy dialogu - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Rady Dzielnic w naszym mieście tworzy ponad 550 osób. Każdemu bardzo dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wszystkich, którzy chcieliby kontynuować tę misję, zachęcam do kandydowania w zbliżających się wyborach, które odbędą się 13 października. I już się cieszę na współpracę, bo wiem, że dużo dobrego zrobiliśmy i nadal możemy wspólnie budować przyszłość 35 dzielnic, bo to one składają się na sumę, jaką jest miasto Gdańsk.  

W trakcie spotkania, zarówno prezydent Gdańska, jak i dzielnicowi radni dziękowali za zaangażowanie pracownikom Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Sylwii Betlej, która jest jego dyrektorką. W wydarzeniu brali udział również Radni Miasta Gdańska, także ci, którzy jeszcze do niedawna sami działali w Radach Dzielnic. 


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z PODSUMOWANIA RAD DZIELNIC

 

5 lat pracy na rzecz miasta

W latach 2019 – 2024 organizowano regularnie spotkania z mieszkańcami, spacery z Radami Dzielnic, spotkania ewaluacyjne i Kolegia Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

W mijającej kadencji odbyło się 21 spotkań z cyklu „Porozmawiajmy przy stole” z mieszkańcami dzielnic. Władze miasta oraz dyrektorzy wydziałów i jednostek obecni byli w takich dzielnicach jak: Orunia-św. Wojciech-Lipce, Chełm, Piecki-Migowo, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Wielkie Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Jasień, Stogi, Orunia Górna-Gdańsk Południe,  Ujeścisko-Łostowce, VII Dwór,  Zaspa-Młyniec, Gdańsk Południe (Orunia Górna-Gdańsk Południe i Ujescisko-Łostowice), Przymorze Wielkie, Oliwa, Siedlce, Jasień, Brętowo, Wyspa Sobieszewska, Chełm i Osowa.

Spacery Prezydent z Radami zrealizowane zostały we wszystkich 35 dzielnicach, w tym:

 • w 2020 r. – 5 spacerów
 • w 2021 r. – 13 spacerów
 • w 2022 r. – 10 spacerów
 • w 2023 r. – 7 spacerów

Spacery były okazją do poznania problemów danej dzielnicy i oczekiwań jej mieszkańców. W ich rezultacie podejmowano konkretne działania.

Były to m.in.:

 • Budowa zatoki postojowej i posadowienie słupków dla zabezpieczenia terenu zielonego na ulicy Myśliwskiej 45 w dzielnicy Piecki-Migowo.
 • Przekształcenie zniszczonego oczka wodnego „Góralska” przy pętli autobusowej Niedźwiednik w ogród deszczowy z przejęciem zbiornika
  w zarządzanie przez Gdańskie Wody w dzielnicy Brętowo.
 • Budowa przejść dla pieszych wraz z azylem w rejonie posesji Niepołomicka 6 i 52  w dzielnicy Ujeścisko- Łostowice.
 • Zapewnienie w budżecie Miasta środków na remont Halbe Allee
  z zakończeniem realizacji remontu w II połowie 2024 roku w dzielnicy Aniołki.
 • Utwardzenie ulicy Biologicznej od ulicy Bysewskiej do wjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy obejmujące wszystkie zjazdy na posesje w dzielnicy Kokoszki.
 • Poprawa bezpieczeństwa wąskiej ulicy Telewizyjnej przez budowę 3 mijanek  w dzielnicy Matarnia.
 • Budowa naziemnego przejścia dla pieszych w okolicy sklepu Biedronka przy ulicy L. Kaczyńskiego 20 w kierunku Parku im. R. Reagana w dzielnicy Przymorze Wielkie.
 • Remont chodnika w narożniku ulic Jana Pawła II i  Czarny Dwór z partycypacją ze środków Rady Dzielnicy w dzielnicy Zaspa – Rozstaje
 • Ujęcie w planach remontowych Gdańskiego Ośrodka Sportu boiska do koszykówki przy ulicy Jana Pawła II z terminem realizacji 2024 -2025 w II etapach w dzielnicy Zaspa-Rozstaje.
 • Oświetlenie skweru przy ulicy Matki Polki oraz rozpoczęcie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania alei Grunwaldzkiej z ulicą Antoniego Lendziona w dzielnicy Wrzeszcz Górny.
 • W Dzielnicach Jasień i Osowa podjęcie decyzji o budowie Centrum Aktywności Lokalnej z wypracowaniem sposobu zagospodarowania partycypacyjnie z Radami Dzielnic i mieszkańcami
 • Wykonanie przejścia dla pieszych za wiaduktem kolejowym w sąsiedztwie bliskim SP 61 przy ulicy Siennej w dzielnicy Przeróbka.
 • Pozostawienie Biblioteki na wniosek mieszkańców w Dzielnicy Przeróbka i wykonanie przyłącza węzła ciepłowniczego wraz instalacją grzewczą i przebudową łazienki.
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych z Radą Dzielnicy i mieszkańcami w sprawie przyszłości zagospodarowania terenu pomiędzy blokami przy ulicy Bzowej i Bydgoskiej oraz przeniesienie siedziby Rady Dzielnicy do budynku na ulicy Bora Komorowskiego 15 w dzielnicy Przymorze Małe
 • Wybór ulicy Mierosławskiego jako priorytetowej ulicy do modernizacji po spotkaniu z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
 • Rozpoczęcie budowy naziemnego przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Hynka w dzielnicy Zaspa Młyniec.
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami w mijającej kadencji zorganizowało także 30 spotkań ewaluacyjnych  w celu omówienia stanu realizacji oraz podjętych działań w tematach zgłoszonych podczas spaceru oraz 30 kolegiów Przewodniczących Zarządów Dzielnic, gdzie omawiano różne sprawy zgłaszane przez rady.

W trakcie spotkania na Polsat Plus Arenie Gdańsk podsumowano także wydatki rad dzielnic. W latach 2019-2024 było to 37 353 416 zł. Z czego na inwestycję i infrastrukturę przeznaczono 44% kwoty, na rekreację i integrację 21%, na działania edukacyjne 11%, po 9% na sport i zieleń, 4% na kulturę i 3 % na działania społeczne w tym inicjatywy związane z walką z COVID-19.

Rady dzielnic kończą kadencję. Prezydent Gdańska wyznaczyła termin wyborów

Chcesz zostać radnym w swojej dzielnicy?

Wybory do rad dzielnic zaplanowano na 13 października 2024 roku. O czym warto pamiętać kandydując?

 • musisz być ujęty w stałym rejestrze wyborców w swojej dzielnicy
 • wypełnij zgłoszenie kandydata na radnego
 • zbierz minimum 30 podpisów wyborców ujętych w rejestrze wyborców z Twojej dzielnicy
 • dostarcz zgłoszenie wraz z listami poparcia najpóźniej do 13 września 2024 roku do godz. 15.00 do Miejskiej Komisji Wyborczej

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy