• Start
  • Wiadomości
  • Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej do dworca we Wrzeszczu

Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej do dworca we Wrzeszczu

250-metrowy odcinek torów tramwajowych będzie kluczowym rozwiązaniem, które pomoże upłynnić i zoptymalizować ruch tramwajów po uruchomieniu trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Projekt ma zawierać: połączenie tramwajowe pomiędzy al. Grunwaldzką i dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej, plac miejski z zielenią i małą architekturą, poprawę dostępności budowanego węzła integracyjnego Wrzeszcz. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na grudzień 2024 roku.
23.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na ulicę z lotu ptaka
Połączenie tramwajowego pomiędzy al. Grunwaldzką i dworcem Gdańsk Wrzeszcz będzie przebiegać w ciągu ul. Klonowej
fot. mat. DRMG

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na projekt połączenia tramwajowego z dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej trasy tramwajowej w ul. Klonowej podpisano z firmą Highway sp. z o.o. Rozstrzygnięcie przetargu było możliwe dzięki dołożeniu środków z budżetu miasta na ten cel. Początkowo na wykonanie projektu nowej linii tramwajowej zabezpieczono w budżecie miasta kwotę w wysokości 1,2 mln zł. Najniższa złożona oferta, opiewała na kwotę blisko 2 mln zł i ta właśnie została wybrana w postępowaniu przetargowym. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na grudzień 2024 roku.

Zapewnienie połączenia tramwajowego pomiędzy al. Grunwaldzką i dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej, wykreowanie placu miejskiego zagospodarowanego zielenią, elementami małej architektury, poprawa dostępności budowanego węzła integracyjnego Wrzeszcz to główne założenia dokumentacji. 

Projekt ma uwzględnić także kwestię przebudowy systemu odwodnienia i powiązania nowej infrastruktury z istniejącymi drogami. Biuro projektowe będzie musiało rozważyć możliwość etapowania inwestycji, w szczególności wydzielenie linii tramwajowej wraz z niezbędnym zakresem infrastruktury towarzyszącej.

250-metrowy odcinek torów tramwajowych będzie kluczowym rozwiązaniem, które pomoże upłynnić i zoptymalizować ruch tramwajów po uruchomieniu trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz.

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy