Podpisano umowę na modernizację ulicy Kielnieńskiej. Realizacja potrwa 26 miesięcy. MAPA

Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta. W poniedziałek, 20 marca, podpisano umowę na jej modernizację. Wzdłuż ulicy wybudowane zostaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przewidziano także budowę 17 ogrodów deszczowych.
20.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pięciu mężczyzn w garniturach stoi obok siebie, trzymają w dłoniach granatowe teczki
Podpisanie umowy na modernizację ulicy Kielnieńskiej. W spotkaniu wzięli udział (od lewej): Marcin Dawidowski - dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Karol Kalinowski - dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Arkadiusz Arciszewski - wiceprezes zarządu Polimex i Jacek Szuta - prezes zarządu Polimex
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Ważny dzień dla Gdańska i dzielnicy Osowa

Umowę podpisali Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Karol Kalinowski - dyrektor DRMG, a z ramienia wykonawcy Jacek Szuta - prezes zarządu firmy Polimex Infrastruktura i Arkadiusz Arciszewski - wiceprezes zarządu firmy Polimex Infrastruktura

- Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Gdańska i dzielnicy Osowa. Przystępujemy do realizacji projektu przebudowy ulicy Kielnieńskiej od obwodnicy Trójmiasta do ulicy Drawskiej. To droga wzbogacona o drogi rowerowe, o ciągi piesze. Dosyć kluczową sprawą jest odwodnienie, dlatego przy tej okazji powstanie wzdłuż przebudowywanej Kielnieńskiej aż 17 ogrodów deszczowych, które realizujemy zgodnie z gdańską polityką wodną. Na 500 metrowym odcinku powstanie również ulica Nowa Koziorożca, na której znajdzie się 8 ogrodów deszczowych. Realizacja to 26 miesięcy, koniec robót przewidziano na drugi kwartał 2025 roku – mówił podczas podpisania umowy prezydent Piotr Grzelak.

Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na niemal 2 km odcinku, wzdłuż ulicy powstaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Wzdłuż ulicy planowane są nasadzenia drzew i rabat kwiatowych, a także utworzenie łąk kwietnych. W zakresie zadania znalazła się także m.in. budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej czy oświetlenia. Powstanie także mała architektura.

Realizacja potrwa ok. 26 miesięcy. Koniec robót przewidziano w II kwartale 2025 r., a zakończenie procedur odbiorowych w III kwartale 2025 r. Koszt to niecałe 64 mln złotych. Inwestycja będzie realizowana przy współfinansowaniu z Polskiego Ładu.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu

- Przypomnę, że realizujemy tę inwestycję z pierwszej edycji Polskiego Ładu. Gdańsk uczestniczył we wszystkich edycjach Polskiego Ładu, poza IV, która dotyczyła tylko gmin uzdrowiskowych. W tych pięciu edycjach złożyliśmy 20 projektów, z czego tylko trzy projekty uzyskały dofinansowanie, właśnie Kielnieńska, ulica Świętokrzyska i ulica profesora Andruszkiewicza – dodał Piotr Grzelak.

Dotychczas Gdańsk w sześciu edycjach Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie do trzech inwestycji:

  • Kielnieńska – I edycja; 80 mln zł.
  • Świętokrzyska – II edycja; 65 mln. zł
  • rozwój stref przemysłowych, przebudowa układu w okolicy ul. Prof. Andruszkiewicza – V edycja; 100 mln zł.

W sześciu edycjach Gdańsk złożył łącznie 20 wniosków o dofinansowanie. Dziesięć wniosków w ostatniej, VI edycji, która nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Ta edycja dotyczy projektów związanych z ochroną zabytków.

ULICA KIELNIEŃSKA - TAKIE BĘDĄ ZMIANY

Mapa z fragmentem miasta i zaznaczoną ulicą i białymi ramkami z opisami

Nowa Kielnieńska – realizacja

Wykonawcą robót przy modernizacji Kielnieńskiej jest konsorcjum firm, lider Polimex Infrastruktura Sp.z.o.o.

- Projekt bardzo ambitny, ciekawy, zrównoważony ekologicznie. Myślę, że to będzie udana realizacja. Oczywiście należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami, które są nieuniknione i za które z góry przepraszamy. Wspólnie z inwestorem będziemy je minimalizować – mówił Arkadiusz Arciszewski, wiceprezes zarządu firmy.

- Zakończył się intensywny okres przygotowania do realizacji inwestycji i nadszedł czas podpisania umowy. Nie są to tylko rozwiązania typowo infrastrukturalne. Działania, które są realizowane dla mieszkańców Gdańska są także bardzo mocno nastawione na ekologię. Ogrody deszczowe i nasadzenia są po to, żeby mieszkańcom żyło się łatwiej i przyjaźniej. Każda budowa wiąże się utrudnieniami, ale najważniejszy jest efekt końcowy i komfort mieszkańców po wprowadzonych zmianach – powiedział Karol Kalinowski, dyrektor DRMG.

W najbliższym czasie wykonawca we współpracy z miastem przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu dla tej okolicy.

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami