• Start
  • Wiadomości
  • Podpisano umowę na dofinansowanie unijne dla spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku

Podpisano umowę na dofinansowanie unijne dla spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku

W środę, 25 kwietnia, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To kluczowy krok dla uruchomienia kolejnych etapów realizacji projektu.
( 25.04.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy spalarni w Gdańsku odbyło się 25 kwietnia 2018 roku w Warszawie
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy spalarni w Gdańsku odbyło się 25 kwietnia 2018 roku w Warszawie
fot. UMG

 

Podczas spotkania swoje podpisy pod umową złożyli: Bartosz Piotrusiewicz, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii oraz Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas spotkania obecni byli także Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Grzegorz Walczukiewicz, pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektu. 

- Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o unijne wsparcie dla projektu. Dotarliśmy więc do szczęśliwego finału, który, co należy podkreślić, jest wynikiem szeregu działań wielu osób i instytucji. Mogę również potwierdzić, że jesteśmy przygotowani do kolejnych etapów realizacji inwestycji - zaznaczył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Dofinansowanie w kwocie 353 053 504,44 zł zostało przyznane w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020 na projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Wniosek złożony przez Port Czystej Energii Sp z o.o. został oceniony pozytywnie zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym.

- Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie umowy z wykonawcą, konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, które przewidziane jest w pierwszej połowie maja bieżącego roku - powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

 

ZOBACZ FILM 

 

Etapy budowy i rozruchu instalacji - do 2021 r.

Spalarnia odpadów (tzw. frakcji energetycznej) wedle założeń ma być zbudowana do końca 2021 r.:

Etap projektowania – do 2019 r.

Etap budowy  i rozruchu instalacji – do 2021 r.

Etap obsługi  – od 2021 r. do 2046 r.


Trafiać do niej będą odpady pozostałe po procesie segregacji tzw. frakcja resztkowa pozbawiona surowców wtórnych. Maksymalne moce przerobowe instalacji wyniosą 160 000 ton rocznie. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci energetycznej.

Projekt, budowa i zarządzanie instalacją zostały powierzone wybranemu w ramach przetargu konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, którego przedstawiciele mają w dorobku kilkadziesiąt spektakularnych inwestycji na całym kontynencie, w tym trzech w Polsce.


CZYTAJ TAKŻE:

Jest decyzja ministerstwa. 353 mln zł dotacji na spalarnię odpadów w Gdańsku

Dofinansowanie unijne dla spalarni odpadów w Gdańsku. 31 gmin chętnych do współpracy