Pierwszy przypadek ASF w Gdańsku. Wirus nie jest groźny dla ludzi

W naszym mieście odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek wystąpienia wirusa ASF u dzików. Nie stanowi on zagrożenia dla ludzi i pozostałych zwierząt, chociaż to oni mogą przyczynić się do dalszego rozprzestrzenienia wirusa. Afrykański Pomór Świń stanowi zagrożenie wyłącznie dla dzików i świń hodowlanych.
07.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu dwa dziki, stoją obok drzewa, w tle widać zielone barierki
W Gdańsku odnotowano pierwszy przypadek wirusa ASF
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Strefa objęta zakażeniem ASF

Zgodnie z wydaną Dyrektywą Komisji Unii Europejskiej, nasz region znalazł się w strefie objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń. Wirus jest groźny jedynie dla dzików i świń. Przenoszony może być natomiast przez ludzi i zwierzęta (na podeszwach butów i łap czy oponach pojazdów, w tym rowerów). Obecność wirusa może spowodować straty w gospodarce, w tym w hodowli trzody chlewnej. Posiada on długą przeżywalność w środowisku, i co bardzo istotne - cechuje się długą przeżywalnością w produktach mięsnych pochodzących od zakażonych świń domowych i dzikich.

Co zrobić, aby zminimalizować rozprzestrzenianie wirusa w naszym regionie?

 • Niezwłocznie zgłaszajmy martwe dziki do Gdańskiego Centrum Kontaktu,
 • Nie zaśmiecajmy resztkami żywności miasta, korzystajmy z koszy na śmieci,
 • Zwracajmy uwagę administratorom budynków i administratorom podległych terenów na skuteczne zabezpieczenie punktów gromadzenia odpadów, kontenerów oraz ulicznych koszy na śmieci przed dostępem zwierząt oraz zgłaszajmy ich przepełnienie,
 • Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt,
 • W miarę możliwości oczyśćmy i umyjmy obuwie lub rower po powrocie z aktywności na świeżym powietrzu.

Port Czystej Energii da energię i ciepło mieszkańcom

Widzisz martwego dzika, zadzwoń!

W przypadku znalezienia lub zauważenia na terenie miasta martwego dzika, informację należy niezwłocznie zgłosić do Gdańskiego Centrum Kontaktu na całodobowy numer tel. 58 52 44 500 lub poprzez aplikację mobilną z podaniem dokładnej lokalizacji. Takiego zwierzęcia nie należy dotykać.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody pomorskiej, na zewnętrznych granicach Gdańska zostały ustawione żółte tablice ostrzegawcze informujące o wjeździe do strefy objętej zakażeniem u dzików:

 • przy lotnisku - przy rondzie ul. Spadochroniarzy
 • ul. Słowackiego - za stacją BP w kierunku Gdańska
 • wyjazd z ul. Przemysłowej w ul. Oliwską
 • ul. Sucharskiego - za wyjazdem z terminala promowego
 • ul. Kontenerowa - za wyjazdem z Baltic Hub
 • Świbno - wyjazd z przeprawy promowej 

Sytuacja w Gdańsku jest stale monitorowana, a służby bezpośrednio współpracują z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Służby miejskie na bieżąco sprawdzają tereny miasta oraz rejon ujawnienia pierwszego potwierdzonego przypadku ASF. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

Oprac. KG

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy