Pierwsza edycja Programu Zielonej Edukacji. Udział wzięło prawie 1000 uczniów i przedszkolaków

Dendrologiczna gra terenowa, ekologiczny escape room, a także hotele dla owadów i domki dla jeży. To tylko kilka przykładów działań, które w minionym roku szkolnym angażowały uczniów z 28 gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych w ramach Programu Zielonej Edukacji. W czwartek, 13 czerwca, zaangażowane grupy i ich opiekunowie odebrali pamiątkowe dyplomy i odznaki.
13.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
final_progamu_zielonej_edukacji_fot_d_paszlinski_www_gdansk_pl_1_
W Programie Zielonej Edukacji w działania było zaangażowanych łącznie 40 nauczycieli i ponad 980 uczniów i uczennic oraz podopiecznych przedszkoli
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Ekologiczne projekty w szkołach

Celem programu było uwrażliwianie na przyrodę oraz popularyzowanie wiedzy o środowisku, ekologii i zmianie klimatu. Dzieci i młodzież pod opieką nauczycielek i nauczycieli, przez cały rok prowadzili działania i projekty ekologiczne na terenie swoich placówek, a także brali udział w różnego rodzaju warsztatach i wydarzeniach.

W Programie Zielonej Edukacji w działania było zaangażowanych łącznie 40 nauczycieli i ponad 980 uczniów i uczennic oraz podopiecznych przedszkoli.

- Uczniowie przeprowadzali w swoich szkołach i przedszkolach własne projekty i audyty ekologiczne. Dzięki projektowi specjalistki i specjaliści z miejskich jednostek wolontariacko dzielili się swoją wiedzą – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Edukacji klimatycznej nie można tworzyć bez edukacji obywatelskiej i w tym projekcie obie te edukacje się spotkały. Jesteśmy w trakcie ewaluacji i będziemy kontynuować ten program od września. Mam nadzieję, że do projektu dołączą też nowe szkoły.

W tym roku działania były prowadzone w wybranym przez szkołę jednym z siedmiu obszarów: powietrze, woda, zmiana klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, energia, żywność oraz bioróżnorodność i tereny zieleni. Ten ostatni był najbardziej popularny i to właśnie w tym obszarze ponad połowa placówek realizowała swoje projekty.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z PODSUMOWANIA PROGRAMU

Gry terenowe, escape roomy i kompostowniki

W szkołach i w ich okolicy tworzono łąki kwietne, budki lęgowe, karmniki i hotele dla owadów oraz domki dla jeży. Powstawały także zielone przestrzenie, ogródki, zielniki i rabaty przy szkołach i przedszkolach, w których realizowane są zajęcia.

W ramach Programu, odbyła się także dendrologiczna gra terenowa, stworzono ekologiczny escape room „ekostrażnicy” oraz szkolny kompostownik i szklarnię. Dzieci obserwowały i dokumentowały również ptaki, owady oraz rośliny, którymi także się opiekowały, tworząc odpowiednie warunki do ich prawidłowego rozwoju.

Cele Programu Zielonej Edukacji

Celami Programu Zielonej Edukacji jest m.in.:

  • wzrost wiedzy nt. zmian w środowisku i świadomości wpływu własnych działań na przyrodę
  • kształtowanie proekologicznych postaw i wartości (uwrażliwienie na przyrodę)
  • nabycie konkretnych umiejętności podnoszących sprawczość
  • wzmocnienie umiejętności miękkich
  • pokazanie alternatywy dla świata cyfrowego
  • rozwój kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i klimatycznej
  • sieciowanie szkół i nauczycieli wokół problematyki ekologicznej
  • zbudowanie partnerskiej sieci podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Program współtworzą miejskie spółki, jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a koordynatorem programu jest Hevelianum. Program współtworzą m.in. Wydział Edukacji, Wydział Środowiska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskie Usługi Komunalne, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie ZOO, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Zakład Utylizacyjny, Port Czystej Energii oraz Straż Miejska.

W trakcie 1. edycji ściśle współpracowano również z Gdańskim Archipelagiem Kultury, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, fundacją Planet for Generations, invest GDA, fundacją Up foundations, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz siecią Zielone Instytucje Trójmiasta i Pomorza.

 

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA