• Start
  • Wiadomości
  • Paweł Adamowicz został patronem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Paweł Adamowicz został patronem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

W piątek, 10 stycznia, odbyła się uroczystość nadania imienia Pawła Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku. ULO to placówka, która powołana została w roku akademickim 2019/20, a śp. prezydent Gdańska był osobą, której bardzo zależało na powstaniu tej wyjątkowej szkoły.
10.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące powołanie zostało w roku akademickim 2019/2020. Siedziba szkoły mieści się na Wydziale Nauk Społecznych UG i tam odbywa się większość zajęć
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące powołane zostało w roku akademickim 2019/2020. Siedziba szkoły mieści się w Wydziale Nauk Społecznych UG i tam odbywa się większość zajęć dydaktycznych
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Wtorkowa uroczystość odbyła w murach Wydziału Nauk Społecznych UG, w auli im. prof. Józefa Rembowskiego i przyciągnęła wielu uczestników. Byli wśród nich żona zamordowanego prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz, brat śp. prezydenta Piotr Adamowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, władze Uniwersytetu Gdańskiego z rektorem UG prof. Jerzym Piotrem Gwizdałą na czele, a także przedstawiciele władz samorządowych, pomorskiego kuratorium, społeczność akademicka uczelni i uczniowie liceum. 

- Nadanie szkole imienia śp. Pawła Adamowicza prezydenta Miasta Gdańska jest zobowiązujące - powiedział prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. - Chcemy w ten sposób uczcić wyjątkowego absolwenta i pracownika naszej uczelni, ale też pielęgnować wartości, którym był wierny, czyli idei społecznej służby, patriotyzmu, a także umiłowania naszej małej ojczyzny, pomorskiego regionu, którego jesteśmy ważną częścią. W przededniu pierwszej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza, wypełniając misję edukacyjną, nasze liceum z wielkim honorem i zaszczytem przyjmuje jego imię. Był dobrym prezydentem, Polakiem, a nade wszystko wielkim gdańszczaninem. Ciągle nie mogę pogodzić się z tym, że wypowiadam się o naszym Pawle Adamowiczu w czasie przeszłym. Trudno też pogodzić się z tak zachwianym porządkiem rzeczy. Głęboko wierzę, że nasza szkoła będzie znakiem jego obecności i  tu nastąpi dopełnienie idei, którą podjął i konsekwentnie realizował.

 

ZOBACZ FILM Z UROCZYSTOŚCI NADANIA IM. PAWŁA ADAMOWICZA UNIWERSYTECKIEMU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU W GDAŃSKU

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku zostało utworzone przez Uniwersytet Gdański, ale przedsięwzięcie to doczekało się szczęśliwej realizacji dzięki wsparciu Miasta Gdańsk oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. W roku akademickim 2019/2020 naukę w czterech klasach o profilu matematyczno - fizycznym oraz biologiczno - chemicznym rozpoczęło 96 uczniów. Siedziba Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego mieści się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i tam odbywa się większość zajęć.

- Powstanie tej szkoły to jedno z marzeń Pana Prezydenta, tym bardziej cieszę się, że społeczność szkolna podjęła taką decyzję, by pierwsze w Gdańsku Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące nazwać imieniem Pawła Adamowicza - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Myślę, że cechy Pawła Adamowicza jako prezydenta Gdańska znamy, ale takie cechy jak jego wielka miłość do książek, wiara w to, że rozwój przez czytanie jest istotny, będą także inspiracją dla uczniów i absolwentów tej szkoły.

 
W trakcie uroczystości Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska) przekazała na ręce Waldemara Kotowskiego (dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego) portret Pawła Adamowicza namalowany przez Janusza Pawlukiewicza
W trakcie uroczystości Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska) przekazała na ręce Waldemara Kotowskiego (dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego) portret Pawła Adamowicza namalowany przez Janusza Pawlukiewicza, a inspirowany fotografią gdańskiego fotoreporterki Renaty Dąbrowskiej
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Śmierć Pawła była i jest wydarzeniem smutnym, ale właśnie w tej tragicznej sytuacji trzeba odnaleźć dobro – powiedziała Magdalena Adamowicz, żona śp. Pawła Adamowicza, europosłanka. - Takim przejawem dobra i pamięci, która po Pawle pozostanie, jest dzisiejsza uroczystość. Myślę, że jest to coś, z tego Paweł najbardziej by się cieszył, że młodzi ludzie mają dostęp do świetnej edukacji, że są kreatywni, że myślą i mówią o tym, czym Paweł się zajmował.

Podczas uroczystości wiele mówiło się postawie Pawła Adamowicza, którego cechowała m.in. postawa otwartości, tolerancji i szacunku. Takie wartości i idee przyświecają też misji szkoły, której celem jest nie tylko kształcenie, ale też wychowanie uczniów na ludzi dobrych i przyzwoitych, którzy przestrzegać będą praw i obowiązujących w społeczeństwie zasad.

Bardzo ważnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru oraz ślubowanie uczniów. Na rewersie sztandaru wykonanym z czerwonej satyny znajduje się wyhaftowane w srebrnym kolorze godło państwowe, które jest otoczone trzema słowami: szacunek, otwartość, tolerancja. Awers sztandaru wykonany został z granatowej satyny. W jego centralnym punkcie, w kształcie szkolnej tarczy w której znajduje się herb Gdańska, widnieje logo szkoły. Poniżej loga wyhaftowano nazwę szkoły.

 
Nz. (od lewej) prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich) w trakcie przekazywania sztandaru szkoły na ręce Waldemara Kotowskiego (dyrektora Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku)
Nz. (od lewej) prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński (prorektor ds. studenckich) w trakcie przekazywania sztandaru szkoły na ręce Waldemara Kotowskiego (dyrektora Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku)
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Szacunek, otwartość, tolerancja - to słowa znajdujące się na sztandarze naszej szkoły, to słowa określające wartości tej szkoły - powiedział Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - Kiedyś takim słowem symbolem było słowo „solidarność”, dzisiaj to słowo rozumiane i interpretowane jest w rozmaity sposób. W dzisiejszych czasach powinniśmy być solidarni z drugim człowiekiem, pokazując mu przede wszystkim szacunek. Powinniśmy być solidarni z potrzebującymi, niosąc im pomoc. Powinniśmy być solidarni z tymi, którzy walczą o lepsze jutro dla siebie i dla świata, wspierając ich mądrym działaniem i mądrymi decyzjami. Powinniśmy być solidarni w sprzeciwie wobec zła, agresji, przemocy i nietolerancji, hołdując takim wartościom jak empatia, życzliwość i szacunek. Postawa otwartości wobec drugiego człowieka, chęć poznania tego co inne, to również wartości, którym hołdować chce nasza szkoła.

 

Uroczystość nadanie imienia szkole została połączona ze ślubowaniem klas pierwszych
Uroczystość nadanie imienia szkole została połączona ze ślubowaniem klas pierwszych
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

List gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego odczytał Waldemar Krawiec - dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jednocześnie przekazał na ręce dyrektora liceum statuetkę Gryfa Pomorskiego.W imieniu Pomorskiej Kurator Oświaty list gratulacyjny przekazała dyrektor Beata Wolak.

 

 

TV

Jestem z Gdańska. Jan Suchanek w rocznicę Konstytucji 3 Maja