Paweł Adamowicz nominowany do nagrody World Mayor Prize

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otrzymał nominację do prestiżowej nagrody World Mayor Prize. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez fundację City Mayors Foundation i otrzymują ją burmistrzowie/prezydenci miast w uznaniu zasług dla lokalnej społeczności oraz za wypracowanie wizji funkcjonowania miasta mającej istotne znaczenie dla innych miast na całym świecie.

Paweł Adamowicz nominowany do nagrody World Mayor Prize
A
A
data publikacji: 08 czerwca 2016 r.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz od lat buduje dobre relacje na rzecz wolności i jedności
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz od lat buduje dobre relacje na rzecz wolności i jedności
Jerzy Pinkas/www.gdansk/pl

Na internetowej stronie dotyczącej nagrody fundacja CMF pisze o tegorocznym laureacie, że będzie on osobą odznaczającą się odwagą, empatią i kompetencją; będzie wyróżniał się nie tylko akceptacją dla wyzwań stawianych przez migrację i uchodźców, lecz także głębokim przekonaniem o długofalowych korzyściach z tego płynących. Będzie to burmistrz miasta, w którym dawni oraz bardziej współcześni imigranci w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju lokalnego społeczeństwa, gospodarki i kultury. Fundacja uwzględni także prężność i zaangażowanie mieszkańców miasta w obliczu migracji z rejonów świata dotkniętych różnymi nieszczęściami.

Laureatami przyznawanej od 2004 roku nagrody byli burmistrzowie takich miast jak Calgary (2014), Bilbao (2012), Meksyk (2010) czy Ateny (2005). Do tegorocznej edycji nagrody nominowani są m.in. włodarze Aten, Barcelony, Monachium, Wiednia, Rotterdamu, Turynu, Dallas i Montrealu.

City Mayors Foundation zachęca gdańszczan do wsparcia kandydatury prezydenta Pawła Adamowicza i do dzielenia się przykładami zasług imigrantów dla Gdańska i Polski.

ZAGŁOSUJ NA PREZYDENTA GDAŃSKA PAWŁA ADAMOWICZA 

Aby oddać głos na wybranego kandydata należy kliknąć w „Vote” pod jego zdjęciem. Wówczas otworzy się strona z „metryczką”, w której należy podać imię i nazwisko osoby na którą głosujemy, miasto którym zarządza, kraj, a także podać rok, od którego kandydat piastuje swój urząd.

Następnie należy wpisać swoje imię i (opcjonalnie) nazwę organizacji w imieniu której oddaje się głos. W kolejnym oknie należy zaznaczyć czy mieszka się w mieście zarządzanym przez wskazanego kandydata, w innym mieście, czy w innym kraju niż on.

Kolejne okno to miejsce na uzasadnienie naszego wyboru - fundacja CMF prosi o wpisanie, dlaczego naszym zdaniem nagroda należy się wskazanej przez nas osobie. Przedostatnie okno to pytanie, co wnoszą i co jeszcze mogą wnieść imigranci w życie miasta zarządzanego przez naszego kandydata. A w ostatnim oknie należy wskazać działania kandydata na rzecz polepszenia losu imigrantów i wyzwania, które wciąż przed nim stoją w tym zakresie.


Warto przypomnieć, że prezydent Adamowicz – jako jedyny przedstawiciel polskich samorządów - był niedawno gościem na Międzynarodowym Szczycie Humanitarnym w Stambule, gdzie przedstawiał gdański model integracji oraz gdańskie spojrzenie na migracje i uchodźców.

Gdańsk, świadom ryzyk ale jednocześnie dostrzegając szanse jakie dla naszego społeczeństwa stanowić mogą imigranci, jest prekursorem, jeśli chodzi o pomysł na uporanie się z migracyjnym wyzwaniem.


WSZYSTKO O IMIGRANTACH W GDAŃSKU


Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015. Jest to pierwszy w Polsce zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata. W pracach partycypowała także w sposób stały grupa ponad 20 imigrantów, mieszkańców Gdańska, pochodzących z różnych krajów.


GDAŃSK MA PLAN WSPARCIA IMIGRACJI
 

Paweł Adamowicz podczas Międzynarodowego Szczytu Humanitarnego w Stambule:

Gdańsk jako miasto wolności i solidarności jest otwarte na przyjęcie i integrację uchodźców. W strategii rozwoju miasta wskazujemy kluczowe dla gdańszczan wartości, takie jak otwartość, solidarność, współpraca, zaufanie, bezpieczeństwo, równe szanse.

Szczególnie zasada równości szans jest dla nas istotna w kontekście migracji i integracji. Kluczowym jest uznanie różnic i różnorodności mieszkańców oraz stworzenie równych szans rozwoju w mieście.

Wszyscy mieszkańcy mają taką samą wartość, stanowią przyszłość miasta i są jego największym potencjałem. Różne pochodzenie etniczne, kulturowe i religijne mieszkańców powinno być szanowane i doceniane.

Wszyscy mieszkańcy mają takie same podstawowe prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność.Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora