• Start
  • Wiadomości
  • Pas Nadmorski w Brzeźnie. Gdańskie Nieruchomości zapraszają przedsiębiorców do współpracy

Pas Nadmorski w Brzeźnie. Gdańskie Nieruchomości zapraszają przedsiębiorców do współpracy

Wkraczamy w kolejny etap działań związanych z zagospodarowaniem Pasa Nadmorskiego w Brzeźnie. Tereny przy jednym z głównych ciągów spacerowych w Gdańsku zyskają nową, uporządkowaną przestrzeń, dostępną dla turystów i mieszkańców przez cały rok. Jest gotowa koncepcja.
18.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Taka zabudowa może się pojawić w okolicy pasa nadmorskiego w Brzeźnie
Taka zabudowa może się pojawić w okolicy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

 

Okolice promenady to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na turystycznej mapie Gdańska, a także miejsce wypoczynku mieszkańców. Przypadkowość zabudowy, sprawiająca wrażenie tymczasowej, nie podnosi komfortu odpoczynku. Dlatego przystępujemy do działań, których efektem ma być wykorzystanie potencjału tego miejsca i wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni, która będzie tętnić życiem przez cały rok.

 - Tymczasowość zagospodarowania strefy wejściowej na promenadę z pewnością nie zachęcała do odpoczynku i przyjemnego spędzenia czasu. Wypracowana koncepcja zabudowy wpisuje się swoją intensywnością w nadmorski charakter miejsca, tworząc spójną całość - zaznacza Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. - Rozpatrujemy dwa warianty realizacji, czyli dzierżawę terenu przez przedsiębiorców, z prawem do jego zabudowy zgodnie z koncepcją oraz - alternatywnie - budowę obiektów przez Gminę, a następnie ich wynajęcie. Każdy scenariusz posiada swoją specyfikę, dlatego pierwszym krokiem jest rozpoznanie rynku poprzez spotkania z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów. Co warte podkreślenia, procedura jest całkowicie otwarta, więc zachęcamy każdego, kto chciałby uczestniczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu, do przesłania zgłoszenia - dodaje Przemysław Guzow.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną założenia koncepcji, dopuszczalne warunki zabudowy oraz nowe, proponowane funkcje. Dodatkowo przedstawiony będzie wstępny harmonogram kolejnych działań. Uczestnicy konsultacji przedstawić mogą potencjalne oczekiwania związane z warunkami dzierżawy, czasem trwania umów oraz innych istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców zagadnień, które mogą wpłynąć na realizację przedsięwzięcia.

 

2

 

- Zagospodarowanie tego fragmentu Pasa Nadmorskiego to nie jedyny obszar naszej aktywności - dodaje Przemysław Guzow. - Intensywnie pracujemy nad koncepcją aktywizacji rejonu ul. Bałtyckiej w Jelitkowie, którego efektem będzie modernizacja znajdującego się tam zasobu komunalnego, w tym także chat rybackich. Podstawowym założeniem koncepcji jest maksymalne zachowanie unikatowego charakteru miejsca, przy jednoczesnym wprowadzeniu funkcji usługowych oraz społecznych - informuje dyrektor Guzow.

Konkurs i konsultacje 

Konsultacje ogłoszone przez Gdańskie Nieruchomości to element realizacji kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenów Pasa Nadmorskiego. Na początku lutego konkurs na koncepcję przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie ogłosił Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Do udziału w nim zaprosił osoby, które chcą zaprezentować swoje pomysły architektoniczne i mają wizję ich realizacji. Muszą one jednocześnie współgrać z atrakcyjnym przyrodniczo charakterem otoczenia promenady i brać pod uwagę aspekty ekologiczne, przestrzenne i krajobrazowe przyległego terenu, czy osi widokowej al. Jana Pawła II. Termin składania prac konkursowych upływa 20 maja 2022 r., zaś ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 1 czerwca 2022 roku. Szczegóły dotyczące konkursu na koncepcję przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie znajdują się na stronie GZDiZ.

Gdańskie Nieruchomości zapraszają do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w pasie nadmorskim
Gdańskie Nieruchomości zapraszają do współpracy przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w pasie nadmorskim

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku oraz na stronie Gdańskich Nieruchomości. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2022 r. 

Oprac. KG

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska