PKM Południe od Gdańska-Śródmieście do Kolbud. 28 mln na dokumentację projektową

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podjęła decyzję o skierowaniu na najbliższą Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej uwzględnienia wsparcia finansowego opracowania dokumentacji projektowej nowego odcinka PKM. Planowana realizacja nowej linii stanowi ogromną wartość dla rozwoju transportu aglomeracyjnego na Pomorzu i w Gdańsku. To jednak wyzwanie pod względem uwarunkowań planistycznych, transportowych, infrastrukturalnych i krajobrazowo-przyrodniczych.
29.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kolejka na torach, w oddali wielopiętrowe budynki mieszkalne
Nowy odcinek linii kolejowej ma przebiegać od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do granicy z gminą Kolbudy, przez południowe dzielnice Gdańska
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Projekt uchwały zawiera zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gdańska 28 mln zł w celu opracowania dokumentacji projektowej budowy odcinka linii kolejowej. Będzie on przedłużeniem linii od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do granicy z gminą Kolbudy, przez południowe dzielnice Gdańska. Środki na ten cel przeznaczone zostaną w podziale na kolejne lata.

Środki docelowo posłużą objęciu przez miasto akcji w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., która ma zrealizować projekt. Całkowity koszt prac dokumentacyjnych PKM S.A. szacuje na ok. 50 milionów złotych, z czego 28 milionów będą stanowiły środki Gdańska.

Zagospodarowanie otoczenia węzłów PKM Południe

Jednocześnie opracowywane jest „Studium możliwości zagospodarowania otoczenia nowych przystanków kolejowych PKM Południe na terenie miasta Gdańska”. Ukończono właśnie prace nad pierwszym etapem dokumentu. Będzie on zawierał propozycje i pomysły na to, jak może wyglądać przestrzeń wokół przystanków, które powstaną w ramach planowanej linii PKM.

Biuro Rozwoju Gdańska, we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku i Pomorską Koleją Metropolitalną, przeprowadziło badania i analizy pod kątem różnych uwarunkowań: planistycznych, transportowych, infrastrukturalnych i krajobrazowo-przyrodniczych. Zebrane dane i wnioski mają posłużyć stworzeniu wizji zagospodarowania otoczenia wokół nowej infrastruktury, która wzmocni potencjał transportowy nowej linii.

Projekt PKM Południe - mapa z zaznaczonymi liniami trasą kolei

Linia PKM Południe to inwestycja, którą należy postrzegać wielowymiarowo. Chcemy zaproponować rozwiązania, które sprawią, że przestrzeń wokół przystanków będzie wpisywała się w bieżące, ale i przyszłe zapotrzebowania mieszkańców oraz innych podróżujących. Stąd też przyjęcie zasady przy opracowaniu, że im bliżej przystanku, tym gęściej. 

Założeniem dokumentu jest także wpisanie się w dotychczasowe kierunki rozwoju miasta, jakimi są m.in. kreowanie przestrzeni publicznych czy miasta 15-minutowego.

Zakończenie pierwszego etapu opracowania i wyciągnięcie wniosków z analiz pozwoli teraz na to, by wejść w drugi i ostatni etap, czyli wykreowanie proponowanej wizji zagospodarowania tej przestrzeni. Będzie ona w przyszłości stanowiła podstawę do tworzenia niezbędnej dokumentacji planistycznej i projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Najbliższa sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w czwarte, 30 marca. Transmisja na www.gdansk.pl

Sprawdź porządek obrad LX sesji RMG.

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami