• Start
  • Wiadomości
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański już otwarty

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański już otwarty. Będą nowe miejsca pracy

W czwartek, 20 czerwca, odbyła się inauguracja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański. To ważna informacja dla mieszkańców Gdańska oraz powiatów: gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego. Wydarzenie towarzyszyło Regionalnemu Forum Społecznej Odpowiedzialności, które promuje wdrażanie normy ISO 26000 w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Ponad 10 mln zł na ten cel dała Unia Europejska, do tego 1,5 mln zł dołożył polski rząd.
20.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu znajduje się grupa ludzi stojących na zewnątrz przed kilkoma banerami promującymi różne organizacje i inicjatywy. Jeden mężczyzna w szarym garniturze i niebieskim krawacie przemawia do zgromadzonych, podczas gdy reszta osób słucha i patrzy w jego stronę
Inauguracja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański odbyła się podczas briefingu w czwartek, 20 czerwca, pod siedzibą Fundacji RC
mat. Fundacji RC

Krótki film o ekonomii społecznej na Pomorzu. Poznaj historie ludzi, którym dała pracę

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Obszar Gdański do 2029 roku będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości społecznej w Gdańsku oraz w powiatach: gdańskim, kartuskim i nowodworskim. W ramach jego działalności zostaną stworzone podmioty - fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit, spółdzielnie - które będą m.in. zatrudniać osoby o trudniejszym starcie na rynku pracy - osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, migrantów, wychodzące z uzależnień itd. 

120 nowych miejsc pracy. poznaj fakty o OWES Obszar Gdański

Na terenie OWES Obszar Gdański obecnie funkcjonuje 14 Przedsiębiorstw Społecznych (z czego w Gdańsku jest dziewięć Przedsiębiorstw Społecznych, a w powiecie kartuskim pięć).

W najbliższym czasie ma powstać 120 nowych miejsc pracy, ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowym wsparciem na utrzymanie miejsc pracy - uzależnionym od wielkości etatu w nowych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, a także podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne.  

W ramach projektu ze środków Fundusze Europejskie dla Pomorza EFS+ zostanie stworzonych: 

  • 20 miejsc pracy na cały etat, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 32 400 zł (miesięcznie 2700 zł). Łącznie więc na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy na pełen etat pozyskano środki w wysokości 63 629 zł;
  • 50 miejsc pracy na 3/4 etatu z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 24 300 zł (miesięcznie 2025 zł). Łączna kwota: 55 529 zł;
  • 50 miejsc pracy na 1/2 etatu, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 16 200 zł (miesięcznie 1350 zł). Łączna kwota: 47 429 zł.

Po okresie wsparcia każde miejsce pracy musi być utrzymane przez kolejnych 6 miesięcy. Każde Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać środki na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Łącznie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy zostanie przekazanych 6 420 480 zł - na terenie Gdańska, powiatu gdańskiego, kartuskiego oraz nowodworskiego.

Cały projekt opiewa na kwotę 11 899 999,06 zł, z czego dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Pomorza EFS+ wyniosło 10 114 999,20, a pozostałe 1 511 023,91 pochodzi z budżetu państwa.

64,49% ze środków całego projektu zostało przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw - dotacje i realizacje planów reintegracji społecznej, co łącznie daje kwotę 7 497 280 zł (w tym 7 260 480 zł na dotacje na utworzenie miejsc pracy i utrzymanie miejsca pracy dla 120 osób, oraz wsparcie reintegracyjne w kwocie 80 osób po 10 500 zł = 840 tys. zł).

Kawiarnia ToMy - tu ceramika spotyka kawę i razem dają pracę osobom z niepełnosprawnościami

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy